SILNICE.CZ s. r. o.

Oprava, rekonstrukce silničních živičných výtluků a spár v komunikaci

SILNICE.CZ s. r. o.
Výstavba komunikace

SILNICE.CZ s. r. o. je ryze česká stavební firma, která provádí výstavbu a recyklaci komunikací. Kromě výstavby komunikací poskytujeme výstavbu parkovišť, opravy silničních výtluků a stavbu inženýrských sítí. Zaměřuje se rovněž na výrobu asfaltových emulzí a pokládku asfaltu, opravy svodidel, krajnic, vpustí.

Naše stavební firma Vám poskytne tyto služby:

- výstavba, opravy, rekonstrukce, recyklace komunikací, cest, silnic, parkovišť a chodníků
- pokládka obrub
- nátěry komunikací
- instalace svodidel
- provádění infiltračních, regeneračních a spojovacích postřiků
- výspravy silničních živičných výtluků a trhlin
- oprava živičných, asfaltových povrchů
- rekonstrukce komunikací tryskovou metodou
- opravy trhlin a spár zalitím speciální asfaltovou zálivkou
- výstavba propustků
- výšková úprava dešťových vpustí, revizních šachet, vodních a plynových uzávěrů
- výstavba inženýrských sítí
- instalace vodorovného dopravního značení
- výroba speciálních asfaltových emulzí
- výroba a pokládka asfaltových a asfaltobetonových směsí
- dodávky a prodej kameniva z vlastního kamenolomu.

Všechny tyto činnosti jsou certifikované dle ISO 9001, 14001 a 18001. Ke všem činnostem poskytujeme zdarma poradenské a konzultační služby. Jako jediní v České republice disponujeme mobilní emulgační stanicí.

Snahou naší firmy je pomoci našim zákazníkům částečně snížit investiční a realizační náklady, proto neustále usilujeme o aplikaci efektivnějších, levnějších technologií a postupů.

Dodací adresa:
SILNICE.CZ s. r. o.
Vrchlického 1151/24
794 01 Krnov


Slogan:

Jsme ryze česká stavební firma


Katalog firem:    

Asfaltové výrobky

,  

Dopravní stavby

,  

Dopravní značení a světelná signalizace

,  

Inženýrské sítě

,  

Kámen

,  

Písek a štěrk

,  
Štítky:

výstavba a rekonstrukce komunikace, chodníky, parkoviště, výtluky, asfaltové emulze Krnov, Opava