Obec Písečná

CZKObec Písečná

Obecní úřad Písečná.
Obec Písečná se rozkládá východně od Jablunkova na pravém břehu řeky Olše, je od něj vzdálena 3 km. Její protáhlý katastr, který protíná potok Kotelnice, směřuje severovýchodně k vrchu Krkavice. K 1. 1. 2011 má obec 891 obyvatel, katastrální výměra je 236 ha.
Písečná byla původně horskou osadou, částí města Jablunkova. První zmínky o Písečné pocházejí z roku 1446, kdy už byla pravděpodobně osídlena. U jejich počátků stáli bratři Matouš, Štefan a Jan Skřekové, původem z Jablunkova. I když byla Písečná součástí Jablunkova, ničím se neodlišovala od okolních valašských vesnic. Velký grunt Skřeků se časem rozpadl na menší části.
Mezi významné budovy v obci patří především obecní škola, kde sídlí i obecní úřad, dále kulturní dům s přilehlou venkovní plochou a školním hřištěm.
Až do konce roku 2000 byla Písečná jako příměstská část součástí Jablunkova. Na základě referenda konaného v červnu 2000, byla dnem 1. 1. 2001 Písečná vyhlášena jako samostatná obec.


Katalog firem:    

Krajské, městské a obecní úřady

,