PB Alfa, s.r.o.
Požární ochrana:
-kontrolní a revizní činnosti v oblasti požární ochrany:
-kontroly a opravy hasicích přístrojů a požárních hydrantů
-kontroly a montáž požárních ucpávek
-kontroly požárních klapek
-zpracování a vedení dokumentace požární ochrany
-zpracování protokolu o začlenění do kategorie podle druhu
-požárního nebezpečí provozovaných činností
-zpracování požárních řádů na jednotlivé provozy
-zpracování organizačního zabezpečení podle § 30 vyhl.
č. 246/2001 Sb.
-zpracování požárních poplachových směrnic
-zpracování tematických plánů a časových rozvrhů školení
o požární ochraně zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
-zpracování pokynů pro činnost preventivní požární hlídky
-zpracování řádu ohlašovny požárů, požárně-bezpečnostních
řešení k projektové dokumentaci staveb
-školení zaměstnanců o PO, školení zaměstnanců, školení
vedoucích zaměstnanců
-odborná příprava členů preventivní požární hlídky
-preventivní požární prohlídky
-výkon činností osoby odborně způsobilé v PO.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci zahrnuje:
-kategorizaci prací, analýzu rizik, ostatní dokumentaci BOZP,
školení zaměstnanců, školení řidičů.

Prodej: přenosné hasicí přístroje, pojízdné hasicí přístroje,
hadice, proudnice a další věcné prostředky požární ochrany.


Katalog firem:    Hasicí a požární technika,  Kurzy pro firmy,