PB Alfa, s.r.o.
Požární ochrana a BOZP Brno

CZKPožární ochrana a BOZP Brno

Požární ochrana:
O veškerá preventivní bezpečnostní opatření v oblasti požární ochrany a BOPZ se postará díky revizím, kontrolám, prodeji hasicích přístrojů a vedení dokumentace tým odborníků ze společnosti PB Alfa, s.r.o. z Brna.

Požární ochrana:
- Kontroly a revize v oblasti požární ochrany včetně zpracování a vedení dokumentace
- Školení zaměstnanců o PO a preventivní požární prohlídky
- výkon činností osob odborně způsobilých v PO
- Provádění tlakových zkoušek nezavodněných požárních potrubí, “suchovodů” dle ČSN 73 0873,
- Provádění tlakových zkoušek hadic
- Provádění kontrol požárních ucpávek
- Provádění kontrol požárních klapek.

Prodej prostředků požární ochrany
- Přenosné a pojízdné hasicí přístroje (práškové, sněhové, vodní)
- Hadice a proudnice.
BOZP
- Kategorizace prací a analýza rizik, tvorba provozních řádů jednotlivých pracovišť
- Vedení dokumentace BOZP na pracovišti
- Školení zaměstnanců a řidičů referentů


Dvě provozovny pro lepší dostupnost
- Brno - jih
- Kostelec u Kyjova


Slogan:

Využijte našich služeb!


Katalog firem:    

Hasicí a požární technika

,  

Kurzy pro firmy

,  
Štítky:

prostředky požární ochrany, bezpečnost a ochrana zdraví při práci