Geodetické práce, Dvůr Králové, Náchod

Geodézie Dvůr Králové s.r.o. Geodetické práce Dvůr Králové nad Labem

Geodetické práce, Dvůr Králové, Náchod

Geodetické práce, vytyčování přesných hranic pozemků, vypracování geometrického plánu

Geodetická kancelář Geodézie Dvůr Králové nad Labem v Královéhradeckém kraji zajišťuje maximálně přesné podklady týkající se vytyčení hranice pozemků. Provádíme zeměměřičské práce s označením lomových bodů hranice pozemku, vypracujeme vytyčovací protokol, jehož kopie obdrží vlastníci sousedních pozemků i příslušný katastrální úřad.

Zeměměřičské práce, mapové podklady

Zajištění přesných podkladů pro vytyčování hranic pozemků, vytyčování hranic v terénu

Činnost naší geodetické kanceláře se soustředí také vytyčování hranic pozemků, které probíhá v následujících etapách. Opatříme podklady pro co nejpřesnější vytyčení hranice pozemku. Provádíme vlastní vytyčovací práce v terénu, vytyčení hranice pozemku v souladu s katastrální vyhláškou.

Vytyčování přesných hranic pozemků


Vypracování vytyčovacího protokolu, souhlas vlastníků sousedních pozemků

Při vytyčování hranice pozemku vyhotovíme vytyčovací protokol, se kterým seznámíme všechny vlastníky sousedních dotčených pozemků. Na základě souhlasu vlastníků sousedních pozemků lze sepsat souhlasné prohlášení s podpisy vlastníků a následně vyhotovit geometrický plán pro vytyčenou nebo vlastníky zpřesněnou hranici pozemku.

Vypracování vytyčovacího protokolu Geodézie Dvůr Králové nad Labem


Vypracování mapových podkladů v 2D, 3D pro realizaci projektů staveb a komunikací

Naše geodetická kancelář se věnuje zpracování podrobných polohopisných a výškopisných map. Tyto mapové podklady jsou důležité pro projektování staveb, projekty nových komunikací i rekonstrukce komunikací. Do účelových map zakreslujeme stávající inženýrské sítě i vlastnické hranice. Mapy vyhotovujeme v 2D a 3D formátu.

Vypracování mapových podkladů v 2D, 3D


PODSTRÁNKY

Zaměřování staveb

Zaměřování staveb
Inženýrská geodézie, zeměměřičské práce v Královéhradeckém kraji

Legalizace staveb v katastru nemovitostí

Legalizace staveb v katastru nemovitostí
Vypracování geometrických plánů nutných pro zápis do katastru nemovitostí

Vytyčování hranic, mapové podklady

Vytyčování hranic, mapové podklady
Geodetické práce, vytyčování přesných hranic pozemků, vypracování geometrického plánu
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Geodézie Dvůr Králové s.r.o. Geodetické práce Dvůr Králové nad Labem
WEBOVÁ STRÁNKA
Geodézie Dvůr Králové s.r.o.
www.geodezie-dvurkralove.cz
Adresa

Adresa

Legionářská 563
Dvůr Králové nad Labem 544 01

info@geodezie-dvurkralove.cz
+420 499 320 160


Najdete nás také zde:

ARES
captcha