Vypracování geometrických plánů nutných pro zápis do katastru nemovitostí

Geodézie Dvůr Králové s.r.o. Geodetické práce Dvůr Králové nad Labem

Vypracování geometrických plánů nutných pro zápis do katastru nemovitostí

PODSTRÁNKY

Inženýrská geodézie, zeměměřičské práce v Královéhradeckém kraji

Inženýrská geodézie, zeměměřičské práce v Královéhradeckém kraji
Veškerou dokumentaci zaměření skutečného provedení stavby, zaměřování drobných technických objektů, zaměřování inženýrských sítí, vytyčování stavebních objektů, vytyčování komunikací, kontrolní měření stavebních objektů, výpočet kubatur při zemních pracích, kompletní vytyčovací práce ve stavebnictví tvoří souhrn služeb společnosti Geodézie Dvůr Králové nad Labem v Královéhradeckém kraji.

Vypracování geometrických plánů nutných pro zápis do katastru nemovitostí

Vypracování geometrických plánů nutných pro zápis do katastru nemovitostí
Na naši geodetickou kancelář se můžete s důvěrou obrátit v případě potřeby zpracování geometrických plánů, bez kterých se neobejdete pro zápis do katastru nemovitostí. Vypracujeme pro vás geometrický plán pro rozdělení pozemku, vyznačení budovy v katastru, změnu hranice pozemku, opravu geometrického určení nemovitosti, zpřesněný nákres vlastnických hranic, vymezení rozsahu věcného břemene.

Geodetické práce, vytyčování přesných hranic pozemků, vypracování geometrického plánu

Geodetické práce, vytyčování přesných hranic pozemků, vypracování geometrického plánu
Geodetická kancelář Geodézie Dvůr Králové nad Labem v Královéhradeckém kraji zajišťuje maximálně přesné podklady týkající se vytyčení hranice pozemků. Provádíme zeměměřičské práce s označením lomových bodů hranice pozemku, vypracujeme vytyčovací protokol, jehož kopie obdrží vlastníci sousedních pozemků i příslušný katastrální úřad.
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Geodézie Dvůr Králové s.r.o. Geodetické práce Dvůr Králové nad Labem
WEBOVÁ STRÁNKA
Geodézie Dvůr Králové s.r.o.
www.geodezie-dvurkralove.cz
Adresa

Adresa

Legionářská 563
Dvůr Králové nad Labem 544 01

info@geodezie-dvurkralove.cz
+420 499 320 160


Najdete nás také zde:

ARES
captcha