Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o.
Právnické služby Tábor, Jílové u Prahy


Příběnická 1908, Tábor 390 01

Naše firma Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o. se zabývá právnickými službami. Naše advokátní kancelář sídlí v Táboře, pro klienty je k dispozici také v Jílovém u Prahy.

Poskytneme Vám služby jako je vymáhání dluhů, sepíšeme pro Vás smlouvu o prodeji domu či bytu, budeme Vám právnicky asistovat u soudu a u rozvodu či v pracovněprávních sporech.
Dále Vám také pomůžeme založit obchodní společnost.

Věnujeme se všem oblastem těchto práv:
- občanské, obchodní, správní, pracovní, rodinné, ústavní, životní a právo na informace.

Naší samozřejmostí je vysoká odbornost a naprostá spolehlivost, nadstandardní informace klientům, důraz na efektivní řešení problému, úvodní konzultace zdarma. Komunikujeme v těchto jazycích:
- česky
- anglicky
- rusky
- polsky.

V našem týmu pracují:

advokát, JUDr. Michal Bernard
bernard@dohnalbernard.cz
tel.: 773 991 250

advokátní koncipientka, JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D.
humlickova@dohnalbernard.cz
tel.: 606 600 757

advokátní koncipient, Mgr. Filip Čierny
cierny@dohnalbernard.cz
tel.: 774 266 291

IČ: 01825666
DIČ: CZ01825666
Okres: Tábor
Stát: Česká republika
Právní forma: svobodné povolání
Počet zaměstnanců: do 5 zaměstnanců
Obrat: neudáno
Kontaktní osoba: Mgr. Vítězslav Dohnal

Obchodní právo Tábor – řešení vztahů mezi podnikateli

Obchodní právo Tábor – řešení vztahů mezi podnikateli

V naší službě obchodního práva řešíme vztahy mezi podnikateli z Tábora i okolí. Máme zkušenosti v zakládání i změně firmy tak, aby okamžitě kvalitně a rychle fungovala. Sestavíme interní poměry tak, aby se předešlo sporům a problémům. Podnikatelům připravíme všechny potřebné smlouvy kupní, o dílo nebo spolupráci. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a soustředíme se především na jeho profit. Zastoupíme Vás při soudních i mimosoudních jednáních, a pokud byla porušena smlouva, zasadíme se o náhradu škody či ušlého zisku. Nenechávejte si dluhy přerůst přes hlavu. Zanalyzujeme Vaší situaci a navrhneme nejideálnější řešení Vašeho problému.


Územní plánování Tábor – právní pomoc při umisťování a realizaci staveb

Územní plánování Tábor – právní pomoc při umisťování a realizaci staveb

Staráme se o územní plánování a právo v oblasti umisťování a realizaci staveb v okrese Tábor. Nezákonné, ohrožující nebo nepříjemné stavby mohou být zastaveny či zrušeny s pomocí naší advokátní kanceláře. Pokud chcete usilovat o změnu v územním plánování na cizím pozemku, pomůžeme Vám v přípravě požadavků ve vhodné formě a odevzdat je na příslušný úřad včas. Zastoupíme Vás i ve chvíli, kdy Vaše námitky nepomohly a spor se sousedy či obcí se dostane k soudu. Stavebním formám sepíšeme a povedeme všechny druhy smluv a řešíme problémy při nedodržení termínů, nevyplacení ceny za dílo či při reklamacích.


Právní služby pro obce a města v okrese Tábor

Právní služby pro obce a města v okrese Tábor

Nabízíme právní služby pro obce, města a jejich části v okrese Tábor. Pomáháme při řešení problémů při územním plánování a asistujeme při přípravách. Také můžeme obec či město zastoupit před soudy nebo dalšími orgány, pokud hrozí zrušení plánů. Zajistíme všechny smlouvy o dílo, autorském či technickém dozoru při výstavbě. Zodpovídáme za všechny smlouvy, které obec a město uzavřelo. Tímto způsobem šetří samospráva náklady při případných sporech. Zastoupíme Vás při jednání s developery, abyste získali nejvýhodnější smlouvu, kterou mohou nabídnout. Také pomůžeme při problémech s povolovacím procesem a obhájíme Vás před škodlivými záměry investorů.


Správní právo Tábor – regulace společenských vztahů ve veřejné správě

Správní právo Tábor – regulace společenských vztahů ve veřejné správě

Ve službě správního práva pomáháme regulovat společenské vztahy ve veřejné správě. Naši kancelář naleznete v Táboře. Sledujeme a regulujeme územní plánování, aby sousedé příliš neovlivňovali pozemek toho druhého. Pomůžeme Vám s formulováním požadavků na stavbu a jejich předáním na příslušné úřady. Máme praxi v sousedských sporech, kde šlo o zrušení územních plánů obcí či měst. Poradíme, jak se správně obhájit při řízení o ochraně životního prostředí i v procesu posuzování vlivů stavby na okolí. Určíme za Vás, jaká komunikace vede k pozemkům a stavbám a které se používají, abychom předešli problémům, kdy si budou lidé krátit cestu domů přes Váš pozemek, nebo že si majitel nepovoleně umístí závoru na cestu. U každého sporu prověříme všechny dodané dokumenty a k Vám se vždy dostanou potřebné informace.


Občanské právo České Budějovice – pro podnikatele, firmy i jednotlivce

Občanské právo České Budějovice – pro podnikatele, firmy i jednotlivce

Nabízíme služby občanského práva v Českých Budějovicích pro podnikatele, firmy i jednotlivce. Staráme se o převody nemovitostí tak, aby kupující získal budovu, kterou si přeje a prodávající dostal odpovídající cenu. Zajistíme, aby nájemci mohli bez problémů užívat předplacené služby a pronajímateli se dostaly peníze včas. Řešíme problémy a krize při společném vlastnictví věcí, pozemků a staveb. Chráníme spoluvlastníky a navrhujeme zrušení nebo vypořádání spolupráce. I sousedské spory mohou být těžkou a složitou záležitostí. Máme velkou praxi v rovnání neshod při ovlivňování prostoru souseda, nadměrném hluku, zápachu, kouři nebo pronikání rostlin a zvířat na pozemek druhého. Aby nebyla dohoda jen ústní, připravujeme kvalitní smlouvy na míru zákazníkovi a jeho protějšku dle dohodnutých parametrů.


Realitní právo Tábor – řešení problémů s pozemky a stavbami

Realitní právo Tábor – řešení problémů s pozemky a stavbami

Řešíme problémy s pozemky a stavbami dle realitního práva. Naší advokátní kancelář naleznete v Táboře. Pomáháme s převodem nemovitostí. Zajistíme, aby prodávající získal ideální cenu a kupující svou zakoupenou budovu. Staráme se o povědomí obou stran o různých právních omezeních při převodu nemovitosti. Zastoupíme Vás na katastru, u soudního odhadce i u odborníků přes technický stav budovy. S naší kanceláří bude moci nájemník vždy plně využívat zakoupené věci a pronajímatel dostane včas za své služby zaplaceno. Řešíme situace, kdy nejsou závazky plněny a pomáháme s výpověďmi, pokutami a dalšími sankcemi. Připravujeme všechny druhy smluv pro realitní kanceláře a poskytujeme úschovu peněz levnější, než je u banky nebo u notáře. S naší advokátní kanceláří se nemusíte obávat jakékoliv právní manipulace s nemovitostí. Poradíme Vám se všemi kličkami a háčky v realitním právu.


Advokátní kancelář, právnické služby Tábor

Advokátní kancelář, právnické služby Tábor

Kancelář advokátů Dohnal & Bernard Vám zařídí veškeré právnické služby. Věnujeme se všem oblastem v rozlišení na právo občanské (nájmy, sousedské spory), komunální, správní (stavební řízení, přestupky), obchodní (smlouvy zakládání společností), realitní (převody nemovitostí, katastr), rodinné (rozvody, vypořádání, děti) a pracovní (výpovědi, uzavírání smluv). Také se staráme o ochranu před hlukem, zápachem a znečištěním ovzduší. Zajistíme pro Vás informace a dokumenty od úřadů. V případě zájmu Vás zastoupíme při soudních a správních řízeních a u soudu. Poskytneme pomoc jak jednotlivcům, tak podnikatelům, obcím, městům, spolkům i klientům v trestním a civilním řízení.


Služby advokátní kanceláře, Tábor.

Služby advokátní kanceláře, Tábor.

Služby advokátní kanceláře Mgr. Vítězslava Dohnala zahrnují: -právní poradenství -zastupování v soudních či správních řízeních, -včetně Nejvyššího správního soud, Ústavního soudu a Evropského soud pro lidská práva -sepisování smluv a dalších právních úkonů -zpracovávání právních rozborů -školení ve všech oblastech práva -zpracovávání legislativních návrhů -advokátní úschovy peněz při převodech nemovitostí.


Právní služby ve všech oborech práva Tábor.

Právní služby ve všech oborech práva Tábor.

Zakládání společností, pracovní právo, vymáhání dluhů, vypořádání majetku, sepisování smluv, zastupování před soudy, rozvody, reklamace, stavební právo, přestupkové řízení.Další produkty a služby
  • právní poradenství, česká advokátní komora, zpracování právních rozborů, sepisování listin, obhajoba v trestních věcech


Související články
Patentová, známková a advokátní kancelář Praha
Patentová, známková a advokátní kancelář Praha

Ochrana autorských práv, vynálezů, atd. je důležitou součástí ochrany duševního vlastnictví, protože se často stávají objekty zneužití. V případě, že potřebujete řešit porušení práv od podání žalob až po samotné zastupování v oblasti práva soukromého či veřejného, obraťte se na advokátní kancelář Rott, Růžička & Guttmann Patentová a advokátní kancelář Praha.


Oddlužení manželů (osobní bankrot)
Oddlužení manželů (osobní bankrot)

Dostala se Vaše manželka či manžel do nepříznivé finanční situace, při které vznikly během Vašeho manželství dluhy? Máte strach z exekuce a nechcete, aby se neustále navyšovaly pokuty z dluhů? Doporučujeme společné oddlužení manželů podle insolvenčního zákona.


Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích
Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

Je pro Vás právo španělská vesnice? Nevíte na koho se obrátit v případě problémů? Myslíte si, že ze zákona nemáte na nic nárok? V tom případě se můžete obrátit na FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o., která je zaměřená na poskytování komplexních právních služeb a to jak domácím, tak i zahraničním subjektům, mezi které se samozřejmě řadí i běžní občané.


Ochranné známky a patenty na vynálezy
Ochranné známky a patenty na vynálezy

Patentová kancelář Rott, Růžička & Guttmann se realizuje v oboru duševního vlastnictví a své služby poskytuje jak domácím, tak zahraničním klientům. Potřebujete patent na svůj vynález, kterým je váš výrobek, zařízení, nebo výrobní postup? Obraťte se na nás, zajistíme vám jej bez zbytečných průtahů a komplikací.