Ochrana životního prostředí, s.r.o.


Na Veselí 825/3, Praha 4 140 00
Komplexní služby v oborech techniky ochrany životního postředí.

Měření hluku Praha
Měření osvětlení Praha:
- měření umělého osvětlení
- měření denního osvětlení
- měření rušivého osvětlení
- měření nouzového osvětlení

Komplexní mapování dopravy
Akustické studie
Stavební akustika
Hlukové mapy Praha
Světelně technické studie - osvětlení
Sčítání dopravy Praha
Mapování dopravy Praha

Poskytujeme služby:
- autorizované a akreditované laboratoře fyzikálních faktorů
- služby v oblasti akustiky
- sčítání dopravy
- osvětlení
- ochrany ovzduší
- další obory techniky a ochrany životního prostředí
- autorizované a akreditované měření hluku a světla
- akustické a světelné studie
- konzultace
- monitoring
- mikroklima
- odpady
- ovzduší
- EIA
- projekty
- návrhy a realizace technických opatření, hluk z restaurací
- prodej akustických přístrojů CESVA.

Měření osvětlení:
- měření umělého a denního osvětlení ke kolaudaci obytných objektů
- měření umělého a denního osvětlení v pracovním prostředí (kanceláře, obchody, společenské prostory ad.)
- měření rušivého osvětlení
- měření nouzového osvětlení.

Měření hluku a vibrací:
- měření hluku v mimopracovním prostředí
- měření hluku v pracovním prostředí •stavební akustika
- měření zvukové izolace mezi místnostmi v budovách
- měření kročejové neprůzvučnosti v budovách
- měření vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů a jejich částí na budovách
- měření doby dozvuku uzavřených prostorů
- měření vibrací
- měření vibrací na ruce
- měření vibrací na tělo
- měření vibrací v budovách.

Služby poskytujeme po celém území České republiky, v expresních termínech a v kvalitě garantované auditem jakosti Státního zdravotního ústavu a SMJ ISO/IEC 17025:2005.

Pobočka:
Na Zlaté stoce 551 / 14
370 05 České Budějovice
Tel./Fax: 244 402 804
Mobil: 724 393 018; 724 393 019
mail: cb@zivotni-prostredi.cz

Další produkty a služby
  • projektová dokumentace, čistírny odpadních vod, ekologické studie, ochrana životního prostředí
  • laboratorní měřicí přístroje, revizní měřicí přístroje, příslušenství k měřicí technice, hlukoměry, otáčkoměry

EUROMASTER PNEUCENTRUM KRALUPY s.r.o.

Související články
Vibrační stolky určené pro zhutnění betonové směsi ve zkušební formě

BRIO Hranice s.r.o.

Vibrační stolky určené pro zhutnění betonové směsi ve zkušební formě

Firma BRIO Hranice s.r.o. se zaměřuje na výrobu a prodej laboratorních přístrojů a zkušebních zařízení. Mezi takovéto zařízení rozhodně patří také vibrační stolky. Co dále tato firma poskytuje? Vibrační stůl na cementy a malty, míchačku na cementové a maltové směsi, sušárnu kameniva, třídiče kameniva, lisy, drtiče, mlýny a mnoho dalšího.


Dodávka a servis zkušebních strojů a tvrdoměrů a jejich akreditovaná kalibrace

Labormachine s.r.o.

Dodávka a servis zkušebních strojů a tvrdoměrů a jejich akreditovaná kalibrace

Běžně dostupné produkty a výrobky, které jsou dostupné na trhu, musí odpovídat aktuálním platným normám v závislosti na typu materiálu. Soulad s normami je třeba ověřit pomocí zkušebních a testovacích strojů různého typu. Společnost LABOR Machine s.r.o. se sídlem v Opavě se zabývá dodávkou a servisem těchto zařízení, disponuje také akreditovanou kalibrační laboratoří. V nabídce naleznete například stroje pro testování kovů, dřeva, plastů, textilu, vláken, stavebních materiálů či hraček.


Odstranění legionelly pomocí úpravny vody

GORO, spol. s r.o.

Odstranění legionelly pomocí úpravny vody

Legionella není jenom název zákeřné nemoci používaný v historii, protože se s ní můžeme setkat i v dnešní době. Bakterie Legionelly se běžně vyskytují ve vodě a vodních systémech nejčastěji v bojlerech, teplovodních potrubích nebo klimatizacích. A právě díky kvalitním úpravnám vody se již běžně s touto chorobou nesetkáme. Společnost GORO spol., s.r.o. je na trhu již 27 let a moc dobře ví, co je v této oblasti důležité.


Komplexní dodávky a služby v oblasti automatizační techniky

ELMEP s.r.o.

Komplexní dodávky a služby v oblasti automatizační techniky

Služby v oblasti automatizační techniky jsou žádané především v různých průmyslových odvětvích. Obsahem jsou nejen projekty, ale také komplexní vedení zakázek, softwarové práce, montáže, servis atd. Profesionální spolupráci s týmem techniků z různých oblastí činností vám poskytne firma ELMEP s.r.o.


Další produkty a služby
Ochrana životního prostředí: Měření hluku i světelného znečištění

Ochrana životního prostředí: Měření hluku i světelného znečištění

Životní prostředí, to není jenom zachraňování ohrožených druhů zvířat a rostlin nebo blokády ekologických organizací. Lidé si často neuvědomují, že životní prostředí je zkrátka vše, v čem žijeme, a měli bychom na jeho kvalitu klást velký důraz. Proto v portfoliu společnosti Ochrana životního prostředí s.r.o. najdete široké spektrum služeb týkajících se této oblasti, a to od projektové činnosti až po měření hluku. Výjimkou není ani sčítání dopravy.


Měření hluku barů a diskoték

Měření hluku barů a diskoték

Společnost Ochrana životního prostředí, s.r.o. poskytuje celou řadu služeb v oblasti měření hluku a vibrací, které zahrnují: - technickou hlukovou analýzu - návrh opatření a jejich realizaci - dodání potřebného vybavení - komunikace s úřady - popřípadě specializovaný právní servis a nestrannou dohledovou službu. Měření hluku provádíme v mimopracovním a pracovním prostředí. Dále zvukové izolace mezi místnostmi v budovách, měření kročejové neprůzvučnosti v budovách,vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů a jejich částí na budovách, měření doby dozvuku uzavřených prostorů a v neposlední řadě měření vibrací. Naše řešení začíná podrobným zmapováním objektu a stanovením technických limitů konstrukcí. S námi můžete zlepšit své okolí.


Technická akustická měření hluku a vibrací

Technická akustická měření hluku a vibrací

Společnost Ochrana životního prostředí se zabývá autorizovaným, akreditovaným a technickým akustickým měření hluku a vibrací. Měření hluku provádíme v mimopracovním prostředí a v pracovním prostředí. Měříme zvukové izolace mezi místnostmi v budovách, měření kročejové neprůzvučnosti v budovách, měření vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů a jejich částí na budovách, - měření doby dozvuku uzavřených prostorů a v neposlední řadě měření vibrací. Tyto komplexní služby poskytujeme od roku 1992 a díky zkušenému týmu odborníků ve své profesi, můžeme zajistit vše na celém území České republiky. Pro další informace klikněte na odkaz viz níže.


Měření umělého a denního osvětlení

Měření umělého a denního osvětlení

Společnost Ochrana životního prostředí, s.r.o. se zabývá měřením umělého i denního osvětlení. Naše zaměření: - měření umělého a denního osvětlení ke kolaudaci obytných objektů - měření umělého a denního osvětlení v pracovním prostředí jako např. kanceláře, obchody, společenské prostory a v dalších prostorách - měření rušivého osvětlení - měření nouzového osvětlení Dále nabízíme zpracování studií: - denního osvětlení a umělého osvětlení - studie proslunění a zastínění - studie a návrhy sdruženého osvětlení včetně návrhů umělého osvětlení. Měření poskytujeme po celém území České republiky. Pro další informace klikněte na odkaz viz níže.


Měření hluku

Měření hluku

Měření hluku v mimopracovním prostředí - měření hluku v pracovním prostředí - měření zvukové izolace mezi místnostmi v budovách - měření kročejové neprůzvučnosti v budovách - měření vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů a jejich částí na budovách - měření doby dozvuku uzavřených prostorů - měření vibrací. Pro další informace klikněte na odkaz viz níže.


Měření osvětlení

Měření osvětlení

Měření osvětlení: - měření umělého osvětlení - měření denního osvětlení - měření rušivého osvětlení - měření nouzového osvětlení. Pro další informace klikněte na odkaz viz níže.


Mapování a sčítání dopravy

Mapování a sčítání dopravy

Našim zákazníkům nabízíme komplexní služby v oborech techniky a ochrany životního prostředí Nově nabízíme komplexní mapování dopravy vč. intenzit, až 10 kategorií vozidel, rychlostí jednotlivých průjezdů a dalších veličin! Náš systém umožňuje: - sčítání na komunikacích až s 10 jízdními pruhy - záznam rychlostí průjezdů jednotlivých vozidel - rozlišování až 8 kategorií vozidel - současné měření meteorologických podmínek, hladiny hluku, video a audio záznam. Pro další informace klikněte na odkaz viz níže.


Měření hluku a vibrací

Měření hluku a vibrací

Společnost Ochrana životního prostředí, s.r.o. provádí měření hluku a vibrací. Nabízíme Vám širokou paletu autorizovaných, akreditovaných a technických akustických měření: - hluku v mimopracovním prostředí (venkovní a vnitřní chráněný prostor) - hluku v pracovním prostředí (vč. návrhu na zařazení pracovníků do kategorií) - stavební akustika - zvukové izolace mezi místnostmi v budovách (vzduchová neprůzvučnost) - kročejové neprůzvučnosti v budovách - vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů a jejich částí na budovách - doby dozvuku uzavřených prostorů - vibrací - vibrací na ruce - vibrací na tělo - vibrací v budovách. Pro podrobnější informace klikněte na odkaz viz níže.


Měření  osvětlení celá ČR

Měření osvětlení celá ČR

Společnost Ochrana životního prostředí, s.r.o provádí měření osvětlení po celé České republice. Nabízíme Vám veškerá měření umělého i denního osvětlení, akreditovaná, autorizovaná i technická měření. Výběr z nabízených služeb: - měření umělého a denního osvětlení ke kolaudaci obytných objektů - měření umělého a denního osvětlení v pracovním prostředí (kanceláře, obchody, společenské prostory ad.) - měření rušivého osvětlení - měření nouzového osvětlení Vedle měření nabízíme zpracování studií denního osvětlení, umělého osvětlení, studie proslunění, studie zastínění, studie a návrhy sdruženého osvětlení, návrhy umělého osvětlení. Pro další informace klikněte na odkaz viz níže.