Advokátní kancelář Ostrava - Mgr. Pavel Andrle

CZKAdvokátní služby Ostrava

Advokátní kancelář Mgr.Pavla Andrleho se sídlem v Ostravě a pobočkou ve Vítkově poskytuje kompletní právní služby v oblasti občanského, rodinného a trestního práva jako je návrh na rozvod, vymáhání pohledávek, tvorba smluv aj. Působí jako obhájce i žalobce a zajišťuje také advokátní úschovy finančních prostředků a listin. V rámci své činnosti spolupracuje se soudními znalci, tlumočníky a exekutory.

Zastupování klientů před soudy:
- trestní řízení
- úprava poměrů k nezletilým
- rozvody manželství
- řízení o zaplacení
- žaloby na plnění, určení i statusové,
Zastupování klientů v přestupkovém řízení.
Obhajoba v trestním řízení.
Sepisování smluv - smlouvy:
- nájemní
- darovací
- kupní
- vypořádací
- směnné
- smlouvy o zřízení a zrušení věcného břemena.
Ověřování podpisů.
Vymáhání pohledávek:
- soudní vymáhání pohledávek od samého převzetí až po vymáhání prostřednictvím spolupracujícího exekutora.
Právní zajištění převodu nemovitostí.
Realizace advokátních úschov:
- advokátní úschova pěnez a listin na základě trojstranné dohody o úschově, tato služba je užitečná zejména u převodu nemovitostí, či jiných hodnotných předmětů převodů.


Slogan:

Komplexní právní služby pod jednou střechou!


Katalog firem:    

Právnické a advokátní služby

,  
Štítky:

obhájce, advokát Ostrava, návrh na rozvod, trestní právo, úschovy, smlouvy, vymáhání pohledávek