Advokát - právník Ostrava - Mgr. Pavel Andrle


Advokátní kancelář Mgr.Pavla Andrleho se sídlem v Ostravě a pobočkou ve Vítkově poskytuje kompletní právní služby v oblasti občanského, rodinného a trestního práva jako je návrh na rozvod, vymáhání pohledávek, tvorba smluv aj. Působí jako obhájce i žalobce a zajišťuje také advokátní úschovy finančních prostředků a listin. V rámci své činnosti spolupracuje se soudními znalci, tlumočníky a exekutory.

Zastupování klientů před soudy:
- trestní řízení
- úprava poměrů k nezletilým
- rozvody manželství
- řízení o zaplacení
- žaloby na plnění, určení i statusové,
Zastupování klientů v přestupkovém řízení.
Obhajoba v trestním řízení.
Sepisování smluv - smlouvy:
- nájemní
- darovací
- kupní
- vypořádací
- směnné
- smlouvy o zřízení a zrušení věcného břemena.
Ověřování podpisů.
Vymáhání pohledávek:
- soudní vymáhání pohledávek od samého převzetí až po vymáhání prostřednictvím spolupracujícího exekutora.
Právní zajištění převodu nemovitostí.
Realizace advokátních úschov:
- advokátní úschova pěnez a listin na základě trojstranné dohody o úschově, tato služba je užitečná zejména u převodu nemovitostí, či jiných hodnotných předmětů převodů.

Slogan:

Komplexní právní služby pod jednou střechou!

Štítky:

obhájce, advokát Ostrava, návrh na rozvod, trestní právo, úschovy, smlouvy, vymáhání pohledávek

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Právník, advokát na rozvod manželství - návrhy k rozvodu manželství a majetkovému vyrovnání

Právník, advokát na rozvod manželství - návrhy k rozvodu manželství a majetkovému vyrovnání
Chystáte-li se rozvést, můžete využít právních služeb advokátní kanceláře Mgr. Pavla Andrleho z Ostravy, který Vám zajistí návrh na rozvod manželství a vyhotovení smluv o majetkového vyrovnání.

Advokátní úschova peněz, listin, převod nemovitosti

Advokátní úschova peněz, listin, převod nemovitosti
Advokátní úschovu peněz, listin i převod nemovitosti můžete jednoduše zrealizovat díky Advokátní kanceláři Mgr. Pavla Andrleho v Ostravě, která nabízí profesionální právní služby.

Právník, advokát v oblasti trestního práva - zastupování v trestním i přestupkovém řízení

Právník, advokát v oblasti trestního práva - zastupování v trestním i přestupkovém řízení
Právní služby včetně zastupování v trestním i přestupkovém řízení Vám zajistí Advokátní kancelář Mgr. Pavla Andrleho se sídlem v Ostravě, která spolupracuje se soudními znalci, exekutory a tlumočníky.

Sepsání kupní, darovací, nájemní smlouvy, dohody o narovnání, ověřování podpisů

Sepsání kupní, darovací, nájemní smlouvy, dohody o narovnání, ověřování podpisů
Advokátní kancelář Mgr.Pavla Andrleho se sídlem v Ostravě Vám s důvěrou nabízí pomoc při sepsání veškerých typů smluv, včetně dohod o narovnání a ověřování podpisů.

Zastupování poškozených v trestním řízení, náhrada škody na zdraví, bolestné

Zastupování poškozených v trestním řízení, náhrada škody na zdraví, bolestné
Advokátní kancelář Mgr. Pavla Andrleho se sídlem v Ostravě se specializuje na zastupování poškozených v trestním řízení a pomáhá při řešení bolestného a náhrad škod na zdraví.

Rozvodový advokát, právník, návrh na rozvod, majetkové vyrovnání

Rozvodový advokát, právník, návrh na rozvod, majetkové vyrovnání
Rozvodový advokát, právník, který zajišťuje návrhy na rozvod či majetkové vyrovnání realizuje Advokátní kancelář Mgr.Pavla Andrleho specializující se na právní služby v oblasti rodinného práva.
POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Advokát - právník Ostrava - Mgr. Pavel Andrle
WEBOVÁ STRÁNKA
Advokát - právník Ostrava - Mgr. Pavel Andrle
www.andrle-advokat.cz
LINKY NA WEB

LINKY NA WEB

Služby klientům
Adresa

Adresa

Sokolská tř. 1758/4
Ostrava 702 00

andpav@seznam.cz
+420 774 614 144


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha