Imods o.p.s.


Thámova 181/20, Praha 8 186 00

Institut mezinárodního obchodu, dopravy a spedice.

Specializovaná vzdělávací instituce v oblasti odborné a
jazykové výuky:

Odborná výuka je zaměřena na změny v certifikovaných, rekvalifikačních odborných kurzech, odborných seminářích.


Naše činnost:
- odborná výuka v oblasti zahraničního obchodu
- odborné zajištění výuky
- tréninkové programy v oblasti strategického řízení lidských zdrojů
- strategické řízení lidských zdrojů
- poradenské projekty
- odborné seminíře
- certifikované kurzy
- rekvalifikační odborné kurzy
- dlouhodobé odborné kurzy
- firemní kurzy na objednávku
- individuální výuka pro vedoucí pracovníky
- příprava pracovníků určených pro práci českých firem v zahraničí
- teritoriální příprava -pro vývoz zvoleného teritoria či dovoz do ČR.


Tématické moduly - odborné kompetence:
- makroekonomika
- vybrané aspekty mezinárodního práva soukromého
- ekonomika a technika zahraničního obchodu
- reklama a marketing
- vzáklady podnikání v zahraničí.

Manažerské kompetence I:
- management a technika vedení lidí
- organizace času pro manažery
- organizace časů pro asistentky a sekretářky
- prodejní technika
- strategie obchodního jednání
- jednání po telefonu
- prezentace a rétorika
- základy řízení lidských zdrojů
- nejnovější trendy v řízení lidských zdrojů.

Manažerské kompetence II:
- nácvik hodnotících rozhovorů
- systém řízení podle cílů - MBO management
- interní a krizová komunikace ve společnosti
- efektivní řízení pracovních porad
- firemní kultura a interkulturální management
- etika podnikání
- stres, konflikty a jejich řešení
- jak definovat a komunikovat vize a mise společnosti
- manažérské kompetence a jejich rozvoj.

Odborné semináře:
- obchodování s partnery z Německa
- vývozní obchodní případ do zemí EU i mimo Evropskou Unii
- dovozní obchodní případ ze zemí EU a ze zemí mimi EU
- mezinárodní doprava a zasilatelství
- celní předpisy EU a ČR, TARIC
- bankovní záruky
- využívání dceřiných firem a poboček v zahraničí k rozšíření obchodu
- zásady a průběh obchodního jednání
- způsob odbavení zboží v dovozu a vývozu
- komerční rizika.

Obecné podmínky:
- optimální oočet účastníků v tréninkové skupině -
cca 12-15 osob
- cena tréningových programů - konzultačních projektů se odvíjí od ceny za jeden tréningový konzultační den.

IČ: 25124927
DIČ: CZ25124927
Okres: Praha-město
Stát: Česká republika
Právní forma: společnost s r. o.
Počet zaměstnanců: do 5 zaměstnanců
Obrat: do 5 000 tis. Kč
Kontaktní osoba: Ing. František Janatka, CSc.

Dlouhodobý certifikovaný kurz Manažer mezinárodní dopravy

Dlouhodobý certifikovaný kurz Manažer mezinárodní dopravy

IMODS o.p.s. pořádá ve spolupráci s ICC ČR a zve Vás na dlouhodobý certifikovaný kurz MANAŽER MEZINÁRODNÍ DOPRAVY jako ucelený kurz nebo samostatné bloky. Kurz pravidelně pořádáme již 15 let. Během tohoto období prošlo kurzem úspěšně kolem 500 účastníků. Kurz je zaměřen na získání znalostí pro vývozce a dovozce, dopravce a zasílatele potřebných pro úspěšnou realizaci zahraničně obchodních operací. Kurz povedou odborní lektoři, kteří mají dlouholeté praktické zkušenosti - garantem kurzu je JUDr. Miroslav Šubert. Kurz představuje celkem: - 140 pedagogických hodin studia - 110 hodin výuka/teorie - 30 hodin cvičení. Absolventi získají rekvalifikační osvědčení v souladu s akreditací MŠMT ČR. Místo konání : učebna na IMODS, o.p.s. Thámova 20, Praha 8 - Karlín Termíny konání : zahájení soustředění :v 9,00 hod ve středu 30.1.2013 Jednotlivá soustředění se uskuteční vždy v třídenních blocích , (obvykle středa, čtvrtek, pátek) v 5 soustředěních (po 22 hodinách přednášek každé) + cvičení pro posluchače. Samostatně závěrečný pohovor 30.1.-1.2.2013 20.2.-22.2.2013 13.3.-15.3.2013 10.4.-12.4.2013 15.5.-17.5.2013 5.6.2013 závěrečný pohovor Pro další informace klikněte na odkaz viz níže.


Dlouhodobý certifikovaný kurz Manažer zahraničního obchodu

Dlouhodobý certifikovaný kurz Manažer zahraničního obchodu

IMODS o.p.s. pořádá společně s ICC ČR a zve Vás na dlouhodobý certifikovaný kurz MANAŽER ZAHRANIČNÍHO OBCHODU. Kurz je zaměřen na získání znalostí pro vývozce a dovozce o provádění obchodních operací. Kurz je tedy určen jak pracovníkům zahraničního obchodu, tak i exportérům a ekonomům, kteří pro úspěšnou realizaci vývozu i dovozu musí mít hluboké znalosti ve všech oblastech souvisejících s praktickým prováděním jednotlivých obchodních operací. Kurz představuje celkem: - 132 hodin výuky - 3 hodiny cvičení - plus závěrečné pohovory - maximální počet účastníků je 12 Absolventi kurzu získají rekvalifikační osvědčení v souladu s akreditací MŠMT ČR Místo konání : Praha 8, Thámova 20 (sídlo IMODS, o.p.s.) Termíny a rozsah konání : vždy středa, čtvrtek , pátek – zahájení v 9.00 hodin 23.1.-25.1.2013 13.2.-15.2.2013 6.3.-8.3.2013 27.3.-29.3.2013 17.4.-19.4.2013 22.5.-24.5.2013 12.6.2013 – závěrečné pohovory Pro další informace klikněte na odkaz viz níže.


Seminář CELNÍ MINIMUM, celní předpisy EU a ČR  Praha

Seminář CELNÍ MINIMUM, celní předpisy EU a ČR Praha

Společnost IMODS o.p.s. pořádá a zve Vás na seminář „CELNÍ MINIMUM“ Seminář je zaměřen na získání znalostí pro vývozce a dovozce, dopravce a zasílatele, potřebných pro úspěšnou realizaci zahraničně obchodních operací. Seminář povedou odborní lektoři z oblasti celnictví, kteří mají dlouholeté praktické zkušenosti - garantem kurzu je JUDr. Pavel Polák a JUDR. Adolf Šalek. Absolventi získají Osvědčení o absolvování semináře. Místo konání : učebna na IMODS, o.p.s. Thámova 20, Praha 8 - Karlín Termíny konání : 7.-9.3.2012 Obsah: - Identifikace vzdělávací akce - Studijní literatura : Celní předpisy – úplné znění /Nakl. Linde/ Sylaby lektorů Materiál o Celním kodexu Společenství. Účastnický poplatek za seminář: 1/ výuka - 9.300,-Kč + DPH /20% = 1.860,- Kč – celkem 11.160,- Kč 2/ odborná literatura 75,- Kč /včetně DPH/ Celková částka je 11.235,- Kč Pro podrobnější informace včetně přihlášky na seminář najdete na odkazu viz níže.


Dlouhodobý certifikovaný kurz Manažer mezinárodní dopravy

Dlouhodobý certifikovaný kurz Manažer mezinárodní dopravy

MODS o.p.s. pořádá společně s ICC ČR dlouhodobý certifikovaný kurz Manažer mezinárodní dopravy. Tento kurz pravidelně pořádáme již 15 let. Kurz je zaměřen na získání znalostí pro vývozce a dovozce, dopravce a zasílatele potřebných pro úspěšnou realizaci zahraničně obchodních operací. Kurz povedou odborní lektoři, kteří mají dlouholeté praktické zkušenosti - garantem kurzu je JUDr. Miroslav Šubert. Kurz představuje: - celkem 140 pedagogických hodin studia - 108 hodin výuka/teorie, - 32 hodin/praktická výuka Absolventi získají rekvalifikační osvědčení v souladu s akreditací MŠMT ČR s možností získat bez dalších zkoušek i mezinárodní certifikát IES - International Education Society. Místo konání : učebna na IMODS, o.p.s. Thámova 20, Praha 8 - Karlín Termíny konání : zahájení soustředění :v 9,00 hod ve středu 15.2.2012 Jednotlivá soustředění se uskuteční vždy 3 dny v měsíci (středa, čtvrtek, pátek) v 5 soustředěních (po 22 hodinách každé) + samostudium a závěrečný pohovor - 15.-17. - února 2012 - 22.-24. - února 2012 - 21.-23. - března 2012 - 18.-20. - dubna 2012 - 16.-18. - května 2012 29.5.2012 závěrečný pohovor Přihlášku zašlete na IMODS adresa: Thámova 20, Praha 8, 18600, fax: : 2 2482 6054 email : odborna.imods@polytechna.eu Bližší informace včetně obsahu kurzů a příhlášky najdete na odkazu viz níže.


Dlouhodobý certifikovaný kurz Manažer mezinárodního obchodu

Dlouhodobý certifikovaný kurz Manažer mezinárodního obchodu

IMODS o.p.s. pořádá společně s ICC ČR dlouhodobý certifikovaný kurz - MANAŽER ZAHRANIČNÍHO OBCHODU. Kurz je zaměřen na získání znalostí pro vývozce a dovozce o provádění obchodních operací. Je tedy určen jak pracovníkům zahraničního obchodu, tak i exportérům a ekonomům, kteří pro úspěšnou realizaci vývozu i dovozu musí mít hluboké znalosti ve všech oblastech souvisejících s praktickým prováděním jednotlivých obchodních operací. Kurz představuje: - celkem 135 pedagogických hodin výuky - plus závěrečné pohovory - maximální počet účastníků je 12. Absolventi kurzu získají rekvalifikační osvědčení v souladu s akreditací MŠMT ČR a mají možnost získat certifikát IES - International Education Society (IMODS je u IES certifikován), bez dalších zkoušek a to na základě osvědčení IMODS, o.p.s. Místo konání : Praha 8, Thámova 20 (sídlo IMODS, o.p.s.) Termíny a rozsah konání : vždy středa, čtvrtek , pátek – zahájení v 9.00 hodin 28., 29., 30. března 2012 11.,12.,13. dubna 2012 25.,26.,27. dubna 2012 23.,24.,25. května 2012 6.,7.,8. června 2012 20.,21.,22. června 2012 27.června 2012 – závěrečné pohovory. POZOR: Zájemci se mohou přihlásit i na jednotlivé třídenní bloky /viz dále/ s výhradou volných míst v učebně. Přihlášku zašlete na IMODS adresa: Thámova 20, Praha 8, 18600, fax: : 2 2482 6054 email : odborna.imods@polytechna.eu Bližší informace včetně obsahu kurzů a příhlášky najdete na odkazu viz níže.


Dlouhodobý certifikovaný kurz Manažer mezinárodní dopravy

Dlouhodobý certifikovaný kurz Manažer mezinárodní dopravy

IMODS o.p.s. pořádá a zve Vás na dlouhodobý certifikovaný kurz „MANAŽER MEZINÁRODNÍ DOPRAVY “ jako ucelený kurz nebo samostatné bloky, který pravidelně pořádáme již 15 let. Během tohoto období prošlo kurzem úspěšně kolem 500 účastníků. Kurz je zaměřen na získání znalostí pro vývozce a dovozce, dopravce a zasílatele potřebných pro úspěšnou realizaci zahraničně obchodních operací. Kurz povedou odborní lektoři, kteří mají dlouholeté praktické zkušenosti - garantem kurzu je JUDr. Miroslav Šubert. Kurz představuje celkem 140 pedagogických hodin studia, /108 hodin výuka/teorie, 32 hodin/praktická výuka/ Absolventi získají rekvalifikační osvědčení v souladu s akreditací MŠMT ČR s možností získat bez dalších zkoušek i mezinárodní certifikát IES - International Education Society. Místo konání : učebna na IMODS, o.p.s. Thámova 20, Praha 8 - Karlín Termíny konání : zahájení soustředění :v 9,00 hod ve středu 25.1.2012 Jednotlivá soustředění se uskuteční vždy 3 dny v měsíci (středa, čtvrtek, pátek) v 5 soustředěních (po 22 hodinách každé) + samostudium a závěrečný pohovor 25.-27. ledna 2012 22.-24. února 2012 21.-23. března 2012 18.-20. dubna 2012 16.-18. května 2012 29.5.2012 - závěrečný pohovor Cílem kurzu je poskytnout komplexní, profesní znalosti potřebné pro úspěšné, kvalifikované provozování zahraničně obchodní činnosti, mezinárodní dopravy a zasílatelství. Podmínky účasti : Účastnický poplatek za kurz: 1/ výuka - Kč 30.100,- + 6.020,-- Kč /20% DPH/ - celkem 36.120,- Kč 2/ skripta – 580,- + 58, Kč/10 % DPH/ - cekem 638,- Kč Celková částka je 36.758,- Kč. Spolu s vyplněním a odesláním závazné přihlášky poukažte příslušnou částku na účet IMODS u ČSOB Praha, číslo účtu 124063601/0300, variabilní symbol 310, DIČ CZ25124927. Závazná přihláška na kurz spolu s potvrzením o platbě by měla být doručena IMODS nejpozději do 17.1.2012 Po uskutečnění platby obdrží plátce daňový doklad. Kurzovné bude vráceno pouze v případě omluvené neúčasti do pěti dnů před zahájením kurzu, tj.do 20.1.2012 Na kurz i jeho jednotlivá soustředění může plátce vyslat náhradníka. Nabízíme možnost přihlásit se dle Vašeho výběru na jednotlivé třídenní bloky. Cena jednoho třídenního bloku je 7.500,- Kč + DPH. K přednášeným tématům dostanete sylaby. Smluvní podmínky: Přihlašující organizace (objednatel) závazně písemně objednává zařazení účastníka do kurzu. Na přihlášce bude potvrzení úhrady účastnického poplatku za kurz. 1. Při zrušení účasti v kurzu ve lhůtě kratší než 5 kalendářních dnů před zahájením vrací IMODS 50% z ceny kurzu. 2. Doprava není zajišťována, není proto zahrnuta v ceně. 3. Pokud jde o ubytování, můžeme doporučit ubytovací zařízení (není v kurzovném). 4. Obědvat je možno v blízkých restauracích dle jídelního lístku za přijatelné ceny, není v kurzovném. 5. IMODS, o.p.s. si vyhrazuje právo, že v případě překročení limitu účastníků 12 osob nabídne zařazení do dalšího běhu. 6. Pokud nebude naplněn minimální počet účastníků k výše uvedenému termínu, vyhrazuje si IMODS o.p.s. právo připravovaný kurz stornovat. Pozvánka: Na základě přihlášky Vám bude cca 5 dní před zahájením kurzu zaslána POZVÁNKA s podrobnými údaji o nástupu do kurzu. Bližší informace o obsahu a průběhu kurzu na telefonu IMODS: 2 2482 7044 Přihlášku zašlete na IMODS adresa: Thámova 20, Praha 8, 18600, fax: : 2 2482 6054 email : odborna.imods@polytechna.eu


Třídenní seminář CELNÍ  MINIMUM

Třídenní seminář CELNÍ MINIMUM

IMODS o.p.s. pořádá a zve Vás na seminář „CELNÍ MINIMUM“ Seminář je zaměřen na získání znalostí pro vývozce a dovozce, dopravce a zasílatele, potřebných pro úspěšnou realizaci zahraničně obchodních operací. Seminář povedou odborní lektoři z oblasti celnictví, kteří mají dlouholeté praktické zkušenosti - garantem kurzu je JUDr. Pavel Polák a JUDR. Adolf Šalek. Absolventi získají Osvědčení o absolvování semináře. Místo konání: učebna na IMODS, o.p.s. Thámova 20, Praha 8 - Karlín Termíny konání : 7.-9.12.2011 Studijní literatura : 6 publikací doporučených metodiky kurzu Podmínky účasti : Účastnický poplatek za seminář: 1/ výuka - 7.051,-Kč + DPH /1.410,20 Kč – celkem 8.461,20 Kč 2/ odborná literatura 750,- Kč Celková částka je 9.211,20 Kč. Spolu s vyplněním a odesláním závazné přihlášky poukažte příslušnou částku na účet IMODS u ČSOB Praha, číslo účtu 124063601/0300, variabilní symbol 310, DIČ CZ25124927. Závaznou přihlášku na seminář spolu s potvrzením o platbě zašlete na IMODS nejpozději do 25.11.2011. Po uskutečnění platby obdrží plátce daňový doklad. Kurzovné bude vráceno pouze v případě omluvené neúčasti do pěti dnů před zahájením semináře tj.do 2.12.2011 Na seminář může plátce vyslat náhradníka. Smluvní podmínky: IMODS, o.p.s. si vyhrazuje právo, že pokud nebude naplněn minimální počet účastníků k výše uvedenému termínu, seminář stornovat. Bližší informace o obsahu a průběhu kurzu na telefonu IMODS: 2 2482 7044 Přihlášku zašlete na IMODS-adresa: Thámova 20, Praha 8, 18600, fax: : 2 2482 6054 Email: odborna.imods@polytechna.eu Identifikace vzdělávací akce: Název a forma: Seminář – „Celní minimum“ Realizační útvar:. IMODS Praha Obsahová specifikace: Cíl:Seznámení se základními celními předpisy EU a ČR a doporučení JAK PŘEDCHÁZET CELNÍM PŘESTUPKÛM A SANKCÍM Cílová skupina: Zaměstnanci importních a exportních obchodních firem a institucí, dopravních společností, výrobních podniků, obchodních center apod., kteří zajišťují činnosti související s dovozem a vývozem zboží mimo EU i v rámci EU, včetně celního a daňového řízení a vykazování údajů pro statistické účely. Manažeři, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. Studenti středních a vysokých škol s obchodním zaměřením. Obsahové zaměření: Úvod do problematiky celních předpisů (2 hodiny): - Celní předpisy EU (přehled, význam) - Celní předpisy ČR (přehled, význam) - Základní pojmy. Celní řízení (8 hodin): - Deklarant a zastupování v celním řízení (práva a povinnosti) - Předložení zboží k celnímu řízení. - Druhy celních režimů (podmínky propuštění zboží) - Celní prohlášení (formy, doklady) - Dočasné uskladnění zboží. - Celně schválená určení a podmínky jejich přidělování - Zjednodušené postupy v celním řízení - Rozhodnutí v celním řízení - Celní hodnota zboží. Pravidla celního hodnocení. - Vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží. - Celního dluh (vznik, zajištění, formy úhrady apod. - Celní přestupky a delikty (skutkové podstaty, sankce a pokuty) - Celní statistika - Cvičení, praktické příklady (specifikace údajů uváděných do celních prohlášení). Klasifikace zboží v mezinárodním obchodě (5 hodin): - Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží (význam, struktura, všeobecná interpretační pravidla) - Kombinovaná nomenklatura EU (konstrukce kódů) - Cvičení, praktické příklady sazebního zařazování zboží. Integrovaný celně-tarifní systém (5 hodin): - Struktura celního sazebníků EU - TARIC EU a Český integrovaný tarif (informační zdroje, kódy TARIC, právní aspekty) - Cvičení, praktické příklady využití ICTS. Rozsah (délka): 21 vyučovacích hodin – z toho: 1 hodina vyhodnocení, závěr, předání osvědčení Zajištění výuky. Lektorské zajištění: - 3 metodici GŘ cel na oblasti 1. - Úvod do problematiky celních předpisů - Celní řízení 2. - Klasifikace zboží v mezinárodním obchodě 3. - Integrovaný celně – tarifní systém Metody výuky - Přednášky, cvičení Didaktické pomůcky - Sleidy, prezentace PowerPoint Didaktická technika - Zpětný projektor, dataprojektor, tabule Studijní materiály - Sylabus ke každému tématu a literatura Způsob ověření znalostí - Vědomostní test Potvrzování účasti - Prezenční listina dle výukových témat Doklad o absolutoriu - Osvědčení


Certifikovaný rekvalifikační kurz – Manažer mezinárodní dopravy

Certifikovaný rekvalifikační kurz – Manažer mezinárodní dopravy

Společnost Imods o.p.s pořádá a zve Vás na dlouhodobý kurz - Manažer mezinárodní dopravy. Kurz pořádáme již 15 let. Kurz je tedy určen pro: - zaměření na získání znalostí pro vývozce a dovozce - pro dopravce a zasílatele potřebných pro úspěšnou realizaci zahraničně obchodních operací. Kurz obsahuje: - celkem 140 pedagogických hodin studia - 108 hodin výuka-teorie - 32 hodin praktická výuka Absolventi získají rekvalifikační osvědčení v souladu s akreditací MŠMT ČR s možností získat bez dalších zkoušek i mezinárodní certifikát IES - International Education Society. Místo konání: Praha 8, Thámova 20 (sídlo IMODS, o.p.s.) Termíny konání: - zahájení soustředění :v 9,00 hod ve středu 5.10.2011 Jednotlivá soustředění se uskuteční vždy 3 dny v měsíci (středa, čtvrtek, pátek) v 5 soustředěních (po 22 hodinách každé) + samostudium a závěrečný pohovor 5.-7. říjen 2011 9.-11. listopad 2011 30.11.-2.12. listopad / prosinec 2011 11.-13. leden 1.-3. únor 2012 5.2.2012 závěrečné pohovory Účastnický poplatek za kurz: 1/ výuka - Kč 28.100,- + 5.620,- Kč /20% DPH/ - celkem 33.720,- Kč 2/ skripta – 580,- + 58, Kč/10 % DPH/ - cekem 638,- Kč Celková částka je 34.358.- Kč. Pro bližší a podrobnější informace klikněte na odkaz viz níže.


Certifikovaný rekvalifikační kurz – Manažer zahraničního obchodu

Certifikovaný rekvalifikační kurz – Manažer zahraničního obchodu

Společnost Imods o.p.s pořádá a zve Vás na dlouhodobý kurz - Manažer zahraničního obchodu. Kurz je zaměřen na získání znalostí pro vývozce a dovozce o provádění obchodních operací. Kurz je tedy určen pro: - pracovníky zahraničního obchodu - začínajícím exportérům a ekonomům. Kurz obsahuje: - celkem 135 pedagogických hodin výuky - závěrečné pohovory. Maximální počet účastníků je 12. Absolventi kurzu získají rekvalifikační osvědčení v souladu s akreditací MŠMT ČR a mají možnost získat certifikát IES - International Education Society (IMODS je u IES certifikován), bez dalších zkoušek a to na základě osvědčení IMODS, o.p.s. Místo konání: zahájení soustředění : v 9,00 hod ve středu 12.10.2011 Praha 8, Thámova 20 (sídlo IMODS, o.p.s.) Termíny a rozsah konání : vždy 3 dny v měsíci – středa, čtvrtek , pátek 12.,13.,14. října 2011 2.,3.,4. listopadu 2011 23.,24.,25. listopadu 2011 14.,15.,16. prosince 2011 18.,19.,20. ledna 2012 8.,9.,10. února 2012 29.února 2012 – závěrečné pohovory Účastnický poplatek za kurz: 1/ výuka – 36.320,- + 7.264,-/ 20 % DPH/, celkem 43.584,- Kč 2/ skripta – 580,- + 58,-/10 % DPH/, celkem 638,- Kč Celková částka je 44.222,- Kč. Pro bližší a podrobnější informace klikněte na odkaz viz níže.


Projektové poradenství Praha

Projektové poradenství Praha

Naše společnost má dlouhodobou tradici při přípravě a realizaci projektů, v minulosti v rámci československé a později české rozvojové pomoci a dále v rámci systému OSN, programu Phare aj. Po vstupu do EU naše společnost úspěšně připravila řadu investičních i neinvestičních projektů v 1. programovém období a v těchto aktivitách pokračujeme i nyní, v 2. programovém období vyhlášeném pro roky 2007 - 2013. Pro bližší informace klikněte na odkaz viz níže.Další produkty a služby
  • školení pracovníků a řidičů, školení revizních techniků, školení BOZP a PO, kurzy pro stavby
  • maskérský rekvalifikační kurz, masérský kurz rekvalifikační, rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT, rekvalifikace mzdové účetnictví


Související články
Svářečská škola Česká Třebová poskytuje základní kurzy i zkoušky
Svářečská škola Česká Třebová poskytuje základní kurzy i zkoušky

Dopravní vzdělávací institut a.s. – Svářečská škola Česká Třebová se nachází asi 2 km od nádraží ČD. Pěšky to v pohodě dojdete za 20 minut. Nacházíme se v objektu bývalých kasáren.


Práce, která mění tváře
Práce, která mění tváře

Profese maskéra se stále vyvíjí. To, co stačilo v dobách první republiky, už je pro dnešního diváka málo. Proto se v této profesi uplatňují lidé s velkým talentem a smyslem pro kreativitu. Jedním z nejlepších je tvůrce dokonalých masek Petr Fadrhons.


Školení elektrikářů Jihlava
Školení elektrikářů Jihlava

Kvalifikovaní zaměstnanci v oboru elektro jsou důležitou součástí firem, které působí v tomto oboru. Proto je důležité poskytnout svým zaměstnancům, ať už jednotlivcům či skupinám, pravidelná školení, kterých součástí je přezkoušení vyhlášky 50/1978 Sb. Svoje služby v oblasti elektro vám poskytne ELEKTROSLUŽBA CZ s.r.o. – Čestmír Tišl.


Elektronická evidence tržeb a související povinnosti v 3. vlně
Elektronická evidence tržeb a související povinnosti v 3. vlně

Elektronická evidence tržeb nebo zkráceně EET je online registrace tržeb, při které jsou údaje o každé transakci obchodníka zasílány online na státní správu. Tímto způsobem je evidována každá platba v hotovosti nebo bankovní kartou a každý obchodník, na kterého se vztahuje EET, je povinen si tuto službu zřídit. Pokud však nevíte, jak na to, nebo nemáte všechny potřebné informace, případně byste uvítali pomoc s vyřízením, tak se obraťte na firmu DoučímeVás.cz s.r.o.