Akreditovaná kalibrační laboratoř pro kalibraci zkušebního zařízení

Společnost Labormachine s.r.o. zřídila kalibrační laboratoř schválenou Českým institutem pro akreditaci, která je ve shodě s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Naše akreditovaná kalibrační laboratoř se zabývá kalibrací zkušebního zařízení, tvrdoměrů, siloměrů, průtahoměrů, zkušebních trhacích strojů a lisů, strojů pro dynamické zkoušení a strojů pro zkoušení stavebních materiálů a betonů. Naše kalibrační laboratoř splňuje požadavky na odbornou způsobilost a vyhovuje požadavkům na systém managementu.

Akreditovaná kalibrační laboratoř, Labormachine s.r.o.

Akreditovaná kalibrace zkušebního zařízení, zkušebních strojů a přístrojů

Vyšli jsme vstříc přání našich zákazníků a zřídili jsme vlastní akreditovanou kalibrační laboratoř, která je završením našich komplexních služeb v oblasti zkušební techniky. Naše společnost Labormachine s.r.o provádí cejchování tvrdoměrů na kovy Vickers, Brinell, Rockwell, zkušebních trhacích strojů a lisů, siloměrů, siloměrných zařízení, lisů na pružiny, strojů pro tečení v tahu a průtahoměrů.

Akreditovaná kalibrační laboratoř, Labormachine s.r.o.


Osvědčení o kalibraci pro kalibrační laboratoř od Českého institutu pro akreditaci

Naše společnost Labormachine s.r.o. obdržela osvědčení o akreditaci pro provoz kalibrační laboratoře, jejíž činnost se vztahuje na kalibraci zkušebních trhacích strojů a lisů, lisů na pružiny, siloměrných zařízení, siloměrů, strojů pro mechanické zkoušky materiálu, průtahoměrů, které jsou součástí zkušebních trhacích strojů a lisů, dále tvrdoměrů na kovy a kyvadlových kladiv.


PODSTRÁNKY

Trhací stroje

Trhací stroje
Zkušební trhací stroje elektromechanické a hydraulické, prodej a servis

Tvrdoměry

Tvrdoměry
Univerzální tvrdoměry, mikrotvrdoměry a tvrdoměry Vickers, Rockwell, Brinell

Akreditovaná kalibrační laboratoř

Akreditovaná kalibrační laboratoř
Akreditovaná kalibrační laboratoř pro kalibraci zkušebního zařízení
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Labormachine s.r.o. Trhací stroje a tvrdoměry
WEBOVÁ STRÁNKA
Labormachine s.r.o.
www.labormachine.cz
LINKY NA WEB

LINKY NA WEB

Testometric stroje
Adresa

Adresa

Hlavní 424
Otice 747 81

info@labormachine.cz
+420 602 740 241


Najdete nás také zde:

ARES
captcha