Maturitní obor osmiletého gymnázia připraví studenty k přijímacím zkouškám na všechny typy vysokých škol

IUVENTAS - Soukromé gymnázium a SOŠ, s.r.o.

Maturitní obor osmiletého gymnázia připraví studenty k přijímacím zkouškám na všechny typy vysokých škol

Studium na ostravském přírodovědném, zdravotnickém a pedagogickém lyceu

IUVENTAS - Soukromé gymnázium a střední odborná škola s.r.o. v Ostravě nabízí studentům denní formu čtyřletého studia s maturitou na pedagogickém, přírodovědném nebo zdravotnickém lyceu. Studenti pedagogického a zdravotnického lycea absolvují 14denní povinnou souvislou praxi ve 3. a 4. ročníku.

Praxe zdravotnického lycea v Ostravě

Studium lékařských oborů, farmacie, zdravotnické a sociální sféry na zdravotnickém lyceu

Studium zdravotnického lycea je zaměřeno na lékařské obory, farmacii, odborné zdravotnické a sociální profese. Vzdělávací program tohoto oboru je orientován na přípravu studentů ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách se zdravotnickými a medicínskými obory. Absolventi zdravotnického lycea, kteří nepokračují ve VŠ studiu se mohou uplatnit například v profesích ošetřovatel, zdravotnický asistent, zubní instrumentářka, ale i v sociálních službách a charitativních organizacích.

Zdravotnické lyceum v Ostravě


Pedagogické lyceum se zaměřením na pedagogiku, psychologii, sociologii, filozofii

Studium pedagogického lycea je zacíleno na pedagogiku, psychologii, sociologii, filozofii a umění. Pegagogické lyceum Střední odborné školy v Ostravě připravuje studenty na vysokoškolské a vyšší odborné studium s pedagogickým, psychologickým, humanitním zaměřením. Na pedagogické lyceum přijímáme žáky s hudebním, pohybovým, výtvarným nadáním, rétorickou dovedností a bezproblémovou výslovností.

Pedagogické lyceum Ostrava zakončené maturitou


Studium přírodních věd, veterinářství, ekologie na přírodovědném lyceu

Přírodovědné soukromé lyceum v Ostravě se zaměřením na přírodní vědy, veterinářství a ekologiii, cílí na přípravu studentů ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách. Jestliže se absolvent přírodovědného lycea rozhodne pro praxi, získá uplatnění v činnostech laboratorního i provozního charakteru, dále v administrativní a správní činnosti zejména v oblasti příslušné profilace.

Přírodovědné lyceum Ostrava - čtyřleté denní studium s maturitou


PODSTRÁNKY

Všeobecné osmileté gymnázium Ostrava

Všeobecné osmileté gymnázium Ostrava
Úplné středoškolské vzdělání s maturitou na Všeobecném osmiletém gymnáziu v Ostravě

Všeobecné čtyřleté gymnázium Ostrava

Všeobecné čtyřleté gymnázium Ostrava
Všeobecné čtyřleté gymnázium v Ostravě s denní i dálkovou formou studia

Soukromé lyceum Ostrava

Soukromé lyceum Ostrava
Studium na ostravském přírodovědném, zdravotnickém a pedagogickém lyceu
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA IUVENTAS - Soukromé gymnázium a SOŠ, s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
IUVENTAS - Soukromé gymnázium a SOŠ, s.r.o.
iuventas.cz
Adresa

Adresa

Kounicova 1320/2
Ostrava - Moravská Ostrava 702 00

iuventas@iuventas.cz
+420 596 239 253


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha