Maturitní obor osmiletého gymnázia připraví studenty k přijímacím zkouškám na všechny typy vysokých škol

IUVENTAS - Soukromé gymnázium a SOŠ, s.r.o.

Maturitní obor osmiletého gymnázia připraví studenty k přijímacím zkouškám na všechny typy vysokých škol

Úplné středoškolské vzdělání s maturitou na Všeobecném osmiletém gymnáziu v Ostravě

IUVENTAS - Soukromé gymnázium a střední odborná škola s.r.o. v Ostravě umožňuje úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou na všeobecném osmiletém gymnáziu, které klade důraz na vzájemnou komunikaci jak mezi vyučujícími a studenty, tak mezi učiteli a rodiči. Studenti všeobecného osmiletého gymnázia mohou pokračovat ve zvoleném oboru na vybraném typu vysoké školy.

IUVENTAS - Soukromé gymnázium a střední odborná škola s.r.o. Ostrava

Příprava žáků všeobecného osmiletého gymnázia na vysokoškolské studium

Ostravské soukromé všeobecné osmileté gymnázium je pro studenty skladbou studijních předmětů, důkladnou jazykovou přípravou ve dvou světových jazycích, volitelnými předměty a semináři i díky obtížnějším formám studijních úkolů, optimální přípravou na vysokoškolské studium s různým oborovým zaměřením.

Soukromé všeobecné osmileté gymnázium


Volný čas žáků ve školním klubu IUVENTÍK, přátelský přístup pedagogů gymnázia

Pedagogové Všeobecného osmiletého gymnázia v Ostravě zohledňují individuální potřeby žáků, kladou důraz na vzájemnou komunikaci s žáky i rodiči, podporují rozvoj osobnosti studenta. Žáci ostravského osmiletého gymnázia mohou trávit volný čas ve školním klubu IUVENTÍK, kde se věnují jak zájmovým aktivitám i ve venkovním školním areálu, tak studijní přípravě.

Studijní program soukromého všeobecného osmiletého gymnázia


Zahraniční pobyty studentů, přírodovědné expedice, odborné exkurze, sportovní kurzy

Součástí studijního programu na Všeobecném osmiletém gymnáziu v Ostravě jsou rovněž školní olympiády a soutěže, zahraniční pobyty, odborné exkurze, přírodovědné expedice, sportovní kurzy. Gymnázium klade důraz na rozvoj osobnosti studenta, respektování jeho vlastního názoru, vzájemnou komunikaci a přátelskou atmosféru.

Zahraniční pobyty studentů všeobecného osmiletého gymnázia


PODSTRÁNKY

Všeobecné osmileté gymnázium Ostrava

Všeobecné osmileté gymnázium Ostrava
Úplné středoškolské vzdělání s maturitou na Všeobecném osmiletém gymnáziu v Ostravě

Všeobecné čtyřleté gymnázium Ostrava

Všeobecné čtyřleté gymnázium Ostrava
Všeobecné čtyřleté gymnázium v Ostravě s denní i dálkovou formou studia

Soukromé lyceum Ostrava

Soukromé lyceum Ostrava
Studium na ostravském přírodovědném, zdravotnickém a pedagogickém lyceu
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA IUVENTAS - Soukromé gymnázium a SOŠ, s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
IUVENTAS - Soukromé gymnázium a SOŠ, s.r.o.
iuventas.cz
Adresa

Adresa

Kounicova 1320/2
Ostrava - Moravská Ostrava 702 00

iuventas@iuventas.cz
+420 596 239 253


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha