Denní studium pedagogického lycea zakončené maturitní zkouškou pro všechny budoucí učitele

IUVENTAS - Soukromé gymnázium a SOŠ, s.r.o.

Denní studium pedagogického lycea zakončené maturitní zkouškou pro všechny budoucí učitele

Všeobecné čtyřleté gymnázium v Ostravě s denní i dálkovou formou studia

Všeobecné čtyřleté gymnázium v Ostravě nabízí denní i dálkovou formu studia. Studium na čtyřletém soukromém gymnáziu je zakončeno maturitní zkouškou a student získává úplné středoškolské vzdělání se všeobecnými znalostmi, které lze využít v mnoha profesích, anebo může pokračovat ve studiu na vybrané vysoké škole nebo vyšší odborné škole.

Soukromé gymnázium Ostrava

Užší profilace studentů v posledních dvou ročnících všeobecného čtyřletého gymnázia

Všeobecné čtyřleté gymnázium poskytuje výuku na základě platné školské legislativy, učební plán a osnovy jsou chválené MŠMT ČR. Poslední dva ročníky jsou zaměřeny na užší profilaci studenta, tzn. že student si vybere své další zaměření z nabízených volitelných předmětů. Dálková forma čtyřletého gymnaziálního studia probíhá formou konzultací s vyučujícími v rozsahu 200 až 220 hodin během školního roku.

Všeobecné čtyřleté gymnázium Iuventas v Ostravě


Příprava studentů čtyřletého gymnázia na vybrané vysokoškolské studium

Pedagogický sbor Soukromého gymnázia IUVENTAS v Ostravě cílí na celkový rozvoj studentů po stránce vědomostní i společenské. Na základě domluvy jsou studentům poskytovány bezplatné konzultace s individuálním vysvětlením učiva. Díky skladbě studijních předmětů, pečlivé jazykové přípravě ve dvou světových jazycích, výběru volitelných předmětů a seminářů získávají studenti nejlepší předpoklady pro přijetí na vybranou vysokou školu.

Denní i dálková forma studia na všeobecném čtyřletém gymnáziu


PODSTRÁNKY

Všeobecné osmileté gymnázium Ostrava

Všeobecné osmileté gymnázium Ostrava
Úplné středoškolské vzdělání s maturitou na Všeobecném osmiletém gymnáziu v Ostravě

Všeobecné čtyřleté gymnázium Ostrava

Všeobecné čtyřleté gymnázium Ostrava
Všeobecné čtyřleté gymnázium v Ostravě s denní i dálkovou formou studia

Soukromé lyceum Ostrava

Soukromé lyceum Ostrava
Studium na ostravském přírodovědném, zdravotnickém a pedagogickém lyceu
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA IUVENTAS - Soukromé gymnázium a SOŠ, s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
IUVENTAS - Soukromé gymnázium a SOŠ, s.r.o.
iuventas.cz
Adresa

Adresa

Kounicova 1320/2
Ostrava - Moravská Ostrava 702 00

iuventas@iuventas.cz
+420 596 239 253


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha