Ing. Dalibor Čmiel
Panel 2013+, nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů

Nabízíme komplexní služby v rámci programu Panel 2013 +, který nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů, panelových domů. Poradíme vám s žádostí a zastoupíme vás při administrativním jednání. Připravíme všechny nezbytné formuláře a zajistíme čerpání úvěrových prostředků.

Panel 2013+, nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace

Panel 2013+, nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace, podmínky programu

Nabízíme kompletní služby související s programem Panel 2013+, který nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace domů. Je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby, je určený jak pro zděné domy, tak i panelové. Program nabízí úrok již od 2015 0,75 % p. a., fixaci úroku po celou dobu splatnosti nastavitelnou až na 30 let, úhradu uznatelných nákladů až do výše 90% a zajištění.

Panel 2013+, nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace


Žádost, řízení a povinné náležitosti o poskytnutí úvěru Panel 2013+

Rádi Vám poradíme s žádostí o úvěr na opravy a modernizaci domů. Zažádat si může vlastník, případně společenství vlastníků. Čerpání úvěru je možné maximálně 3 roky od data uzavření smlouvy, v níž je stanovena délka úvěru. Žádost o poskytnutí úvěru musí být podána před zahájením opravy nebo modernizace. Po kontrole žádosti, jejím uznání a vyhodnocení konkrétního úvěrového případu bude posouzeno odpovídající zajištění. Veškeré potřebné informace o programu Panel 2013 + najdete na našem webu.


Poskytované služby, servis při vyřízení úvěru na modernizaci

Nabízíme komplexní služby v rámci vyřizování úvěru na modernizaci bytového domu. Poradíme vám s žádostí o nízkoúročený úvěr a zastoupíme vás při administrativním jednání. Zajistíme vypracování projektové dokumentace společně s Energetickým auditem. Pro panelové domy zajistíme vypracování posudku PIS Panel 2013 +. Připravíme pro vás všechny nezbytné formuláře a zajistíme veškeré čerpání úvěrových prostředků během realizace.Dotace na výměnu kotle

Dotace na výměnu kotle

Dotace na výměnu kotle, poskytované služby, emisní třídy a legislativa

Podpora Nová zelená úsporám

Podpora Nová zelená úsporám

Dotace Nová zelená úsporám, snížení energetické náročnosti budov, financování

Panel 2013+, nízkoúročené úvěry pro bytové domy

Panel 2013+, nízkoúročené úvěry pro bytové domy

Panel 2013+, nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů