Josef Korelus
Uhas

CZKJosef Korelus Uhas

Specializujeme se na servis a prodej hasicích přístrojů a hydrantů.

Vytváříme požárně bezpečnostní řešení stavby, doporučíme vhodný hasicí přístroj do bytu či provozovny a rovněž je i opravujeme a provádíme revize?

Profesionální služby a servis:
- hasicích přístrojů
- požárních hydrantů.
- kompletní služby požární ochrany
- sorbenty - látky pro likvidaci ropných havárií
- služby BOZP
- koordinátor na stavbách
- požární ochrana staveb
- kontroly stavebních konstrukcí

Hydrantové systémy k zapuštění do zdi - Kolín

Bezpečnost a ochrana zdraví pří práci BOZP
Na bezpečnost a ochranu zdraví při práci dohlížíme dle Zákon č. 65/1965 ve znění pozdějších předpisů.

Zabýváme se těmito činnostmi BOZP
- zhodnotíme pracovní rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců
- vypracujeme návrhy na zařazení prací do kategorií
- vytvoříme provozní řády
- připravíme směrnice o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
- zpracováváme směrnice pro organizaci a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- vyškolíme vedoucí zaměstnance a zaměstnance
- zavedeme evidence pracovních úrazů
- provádění kontrol dodržování platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zajišťumeme zákazníkům plnění CO2 pro potravinářské a technické učely.

Najdete u nás bezpečnostní značení všech druhů ( požární, rizika, nápisy atd. Nejen, že je u nás získáte, ale provedeme montáž nebo navrhneme značení dle přání zákazníka.

Hlavní naší činností je vše kolem hasicích přístrojů.
Hasicí přístroje prodáváme, kontrolujeme, udržujeme, revidujeme i servisujeme.
Vše dle platných předpisů a vyhlášek.Fakturační adresa:
Leoše Janáčka 344
Kolín


Katalog firem:    

Hasicí a požární technika

,  
Štítky:

hasicí přístroje Kolín, servis, revize hasicích přístrojů Praha, hydranty, BOZP, Poděbrady, Nymburk