Vytyčování staveb a hranic pozemků Jilemnice

Geodetická kancelář Semily Ing. Jan Král, geodet

Vytyčování staveb a hranic pozemků Jilemnice

Vypracování geometrických plánů, služby v oblasti geodézie, katastru nemovitostí

Geodetická kancelář Semily nabízí spolehlivé služby z oboru geodézie, k nimž patří vypracování geometrického plánu. Provádíme geometrický plán pro vyznačení budovy a změnu vnějšího obvodu budovy, dále geometrický plán pro rozdělení a změnu hranice pozemku nebo geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene.

Profesionální služby Geodetické kanceláře Semily

Geometrický plán pro vyznačení budovy a změnu vnějšího obvodu budovy

V případě rozestavěných nebo dokončených nových staveb provádíme zaměření a vypracování geometrického plánu, rovněž zaměříme a zhotovíme geometrický plán pro již existující stavby se změněným půdorysem pro zanesení do evidence KN.

Geometrický plán pro vyznačení stavby


Geometrický plán pro rozdělení a změnu hranice pozemku z Geodetické kanceláře Semily

Vypracování geometrického plánu pro rozdělení a změnu hranice pozemku zahrnuje vytvoření nové hranice nebo změny dosavadní hranice pozemku podle zadání zadavatele. V Geodetické kanceláři Semily vypracujeme nový geometrický plán s označením nových parcel a stanovením jejich výměr.

Služby Geodetické kanceláře Semily


Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene

Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene vyhotovíme v případě, jestliže je věcné břemeno zřízeno na části pozemku a omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiné osoby. Právo věcného břemene je spojeno s vlastnictvím nemovitosti, nebo patří konkrétní osobě.

Profesionální služby z oboru geodézie


PODSTRÁNKY

Geometrické plány

Geometrické plány
Vypracování geometrických plánů, služby v oblasti geodézie, katastru nemovitostí

Vytyčování hranic pozemků

Vytyčování hranic pozemků
Vytyčování hranic pozemků, zeměměřičské práce Geodetické kanceláře Semily

Inženýrská geodézie

Inženýrská geodézie
Služby inženýrské geodézie Semily, geodetické práce pro katastr nemovitostí i výstavbu
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Geodetická kancelář Semily Ing. Jan Král, geodet
WEBOVÁ STRÁNKA
Geodetická kancelář Semily
www.gksemily.cz
Adresa

Adresa

Pekárenská 34
Semily 513 01

geo.sm@seznam.cz
+420 776 126 575


Najdete nás také zde:

ARES
captcha