Komplexní inženýrská činnost, posouzení statiky staveb, zateplování Praha

Ing. Tomáš Novotný Projekční práce na klíč

Komplexní inženýrská činnost, posouzení statiky staveb, zateplování Praha

Ing. Tomáš Novotný
Projekční práce na klíč
Komplexní inženýrská činnost, statika staveb, zateplování

Hledáte-li pro svou stavbu kvalitního a zkušeného autorizovaného inženýra či projektanta, pak využijte služeb Ing. Tomáše Novotného. Postarám se nejen o projekci a projektovou dokumentaci, ale také za Vás vyřídím stavební povolení, územní rozhodnutí a jiné úřední záležitosti, zajistím stavební dozor a například také prohlídku domu statikem.

Komplexní inženýrská činnost v oboru pozemních staveb

Inženýrská činnost, vyřízení dokumentů pro stavbu

Komplexní inženýrská činnost v oboru pozemních staveb zahrnuje například vyřízení všech potřebných dokumentů, jako je stavební povolení či územní rozhodnutí, přípravu plánů a zpracování celého projektu včetně sítě pozemní inženýrské stavby, zajištění technického a autorského dozoru nad stavbou. Postarám se o vše, co je třeba k zabezpečení přípravy realizace staveb tak, aby výsledná stavba odpovídala všem předpisům a normám.


Statika domu, zateplování objektů, výběr dodavatelů

Součástí nabízených služeb je také stavební průzkum, prohlídka domu statikem, provedení statických výpočtů, posouzení poruch konstrukcí nebo i projektování pro zateplování soukromých a veřejných objektů. Samozřejmostí je i pomoc při výběru dodavatelů, pracovníků, nebo rovnou doporučení celé stavební firmy.Stavební projekce

Stavební projekce

Stavební projekce, projektová dokumentace, projekční práce na klíč

Stavební projektant

Stavební projektant

Ing. Tomáš Novotný, stavební projektant a autorizovaný inženýr

Inženýrská činnost, statika, zateplování

Inženýrská činnost, statika, zateplování

Komplexní inženýrská činnost, statika staveb, zateplování