Statické zajišťování korun stromů pomocí vazeb

Robert Kohout Arboristika Kohout

Statické zajišťování korun stromů pomocí vazeb

Robert Kohout
Arboristika Kohout
Arboristické služby – péče o stromy a zeleň, sadové a vegetační úpravy

Vedle kácení a hodnocení stavu stromů patří ke stěžejním činnostem firmy ArboKohout péče o stromy a zeleň, sadové a vegetační úpravy. Svěřte péči o stromy odborníkům – provádíme tvarování a prosvětlování koruny, ořezy přerostlých a suchých větví, udržovací řezy a věnujeme se též péči o památné stromy.

Péče o památné stromy - ArboKohout Vysočina

Výchovné, udržovací a speciální řezy, prořezávání suchých větví, tvarování koruny

Chcete-li, aby stromy výborně prospívaly, svěřte jejich péči odborníkům. Zhodnotíme stav stromu a navrhneme účinnou péči v podobě výchovného či udržovacího řezu. Provádíme i speciální řezy, prořezáváme suché větve, tvarujeme koruny stromů, v případě potřeby zajistíme rizikové kácení stromů.

Odborná péče o stromy a zeleň


Odborná péče o veřejnou zeleň, výsadba stromů, péče o živé ploty a keře

Zajistíme i odbornou péči o veřejnou zeleň – keře, záhony, travnaté plochy. Součástí našich arboristických služeb jsou sadové a vegetační úpravy, mezi které řadíme výsadbu stromů, zakládání zeleně, péče o živé ploty a keře.

Výsadba stromů, péče o živé ploty a keře


Péče o památné stromy, speciální odborné zásahy, udržovací a zdravotní řezy

Památné stromy mají svoji historickou hodnotu, a proto vyžadují speciální odborné zásahy. Na prvním místě je určení provozní bezpečnosti stromu s cílem zachovat strom co nejdéle a zabezpečit před škodlivými vlivy okolí. Podle stavu památných stromů provádíme bezpečnostní, zdravotní a udržovací řezy.

Péče o památné stromyRizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů pomocí lezecké techniky nebo z plošiny, ořezy

Arboristika, hodnocení stromů

Arboristika, hodnocení stromů

Hodnocení stavu stromů, oceňování stromů, plán péče, pasport a inventarizace zeleně

Péče o stromy, zeleň

Péče o stromy, zeleň

Arboristické služby – péče o stromy a zeleň, sadové a vegetační úpravy