Péče o památné stromy - odborné ošetření památných stromů

Robert Kohout Arboristika Kohout

Péče o památné stromy - odborné ošetření památných stromů

Robert Kohout
Arboristika Kohout
Hodnocení stavu stromů, oceňování stromů, plán péče, pasport a inventarizace zeleně

Firma ArboKohout nabízí na základě mnohaletých zkušeností v oblasti arboristiky hodnocení stavu stromů včetně návrhů zásahů a poradenství, oceňování stromů, pasport a inventarizaci zeleně, jakožto i vypracování plánu péče o stromy a zeleň na celém území Vysočiny i v jiných krajích České republiky.

ArboKohout nabízí hodnocení stavu stromů

Hodnocení zdravotního stavu stromů, návrhy ošetření, poradenství

Městům, obcím i soukromým osobám provedu odborné zhodnocení stavu stromů včetně vystavení posudku vitality a stability stromů. Po vyhodnocení stavu stromu navrhnu možné zásahy od ošetření napadeného stromu až po rizikové kácení stromu.

Hodnocení stavu stromů, návrhy ošetření


Pasport a inventarizace veřejně přístupné zeleně měst a obcí

V rámci pasportu zeleně provedu inventarizaci ploch a veškeré veřejně přístupné zeleně měst a obcí od výměry přes podrobnou dokumentaci o stáří, zdravotním stavu stromů a zeleně až po vypracování plánu na údržbu stromů, keřů, trávníků, záhonů včetně kalkulace nákladů.

Pasport a inventarizace veřejné zeleně


Oceňování stromů, dřevin na základě jejich stáří, zdravotního stavu, významu

Jako certifikovaný arborista nabízím rovněž oceňování stromů, dřevin, vegetačních prvků na základě jejich stáří, vitality, zdravotního stavu a významnosti v prostoru.

Oceňování stromů certifikovaným arboristouRizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů pomocí lezecké techniky nebo z plošiny, ořezy

Arboristika, hodnocení stromů

Arboristika, hodnocení stromů

Hodnocení stavu stromů, oceňování stromů, plán péče, pasport a inventarizace zeleně

Péče o stromy, zeleň

Péče o stromy, zeleň

Arboristické služby – péče o stromy a zeleň, sadové a vegetační úpravy