Ochrana životního prostředí - rozptylové studie, odborné posudky, dotace z OPŽP

E-expert, spol. s r.o.

Ochrana životního prostředí - rozptylové studie, odborné posudky, dotace z OPŽP

Environmentální studie a poradenství při realizaci záměrů v oblasti IPPC a EIA

Na základě praktických zkušeností v oblasti integrované prevence a omezování znečištění – IPPC a posuzování vlivů staveb na životní prostředí – EIA zpracovává společnost E-expert, spol. s r.o. environmentální studie a poskytuje odborné poradenství při realizaci záměrů v procesu EIA a IPPC.

EIA  proces posuzování vlivů na životní prostředí

IPPC - komplexní posouzení vlivů nového nebo stávajícího zařízení na životní prostředí

IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) představuje integrovanou prevenci a omezování znečištění a zájemcům o posouzení ekonomických, technických a ekologických problémů v průmyslové a komunální sféře poskytneme odborné poradenství při realizaci jejich záměrů.

IPPC - komplexní posouzení vlivů zařízení na životní prostředí


Vypracování potřebných dokumentů potřebných k podání žádosti o integrované povolení

V souvislosti s žádostí o integrované povolení IPPC vám rádi zpracujeme i doplňující dokumenty týkající se hlukové a rozptylové studie, plán opatření pro případy havárie, posouzení provozu z hlediska zákona o prevenci závažných havárií, odborný posudek o ochraně ovzduší soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů.

Vypracování potřebných dokumentů k žádosti o IPPC


EIA proces posuzování vlivů na životní prostředí – podání oznámení a zpracování dokumentů

EIA (Environmental Impact Assessment) je proces posuzování vlivů na životní prostředí a zájemcům o provedení jakýchkoliv změn ve výrobních provozech, na stavbách, v obchodních centrech, průmyslových závodech poskytneme jak odborné poradenství, tak se postaráme o zpracování oznámení EIA, které zahrnuje rozptylovou a hlukovou studii, a vypracujeme potřebnou dokumentaci.

EIA proces posuzování vlivů na životní prostředí


PODSTRÁNKY

IPPC/EIA

IPPC/EIA
Environmentální studie a poradenství při realizaci záměrů v oblasti IPPC a EIA

Rozptylové studie, dotace z OPŽP

Rozptylové studie, dotace z OPŽP
Ochrana životního prostředí - rozptylové studie, odborné posudky, dotace z OPŽP

Environmentální konference

Environmentální konference
Environmentální konference ENVIRO zaměřené na ochranu životního prostředí
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA E-expert, spol. s r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
E-expert, spol. s r.o.
e-expert.eu
Adresa

Adresa

Mrštíkova 883/3
Ostrava - Mariánské Hory 709 00

info@e-expert.eu
+420 596 124 070


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha