Ověřeno EDB
Ověřeno EDB
Napište nám

Napište nám

info@e-expert.eu

Zavolejte pro více informací

Zavolejte pro více informací

+420 596 124 070

Zavolejte pro více informací

Kde nás najdete

Mrštíkova 883/3
Ostrava - Mariánské Hory 709 00

Ochrana životního prostředí - rozptylové studie, odborné posudky, dotace z OPŽP

Hlavním zájmem společnosti E-expert, spol. s r.o. je ochrana ovzduší a s tím související vyhotovení environmentálních a rozptylových studií a vypracování odborných posudků pro zákazníky, kteří žádají o povolení umístění, povolení stavby nebo povolení změny zdroje znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší.

Zpracování rozptylové studie pro větší územní celky – kraje a města

Na základě bohatých zkušeností se věnujeme zpracování rozptylových studií od výzkumů menších zdrojů emisí přes liniové zdroje, jako například automobilová doprava, až po úhrnné zdroje emisí při terénních úpravách. Nabízíme vypracování rozptylových studií pro větší územní celky – kraje a města. Jsme držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií vydané Ministerstvem životního prostředí.

Zpracování rozptylové studie pro kraje a města

Odborné posudky k žádosti o povolení stavby nebo změny zdroje znečišťování ovzduší

Zabýváme se rovněž vypracováním odborného posudku, důležitého dokumentu, který se přikládá k žádosti o povolení umístění, povolení stavby nebo povolení změny zdroje znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší, a může ovlivnit celé řízení.

Vypracování odborných posudků v oblasti životního prostředí

Poradenství pro získání dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP)

Klientům poskytujeme odborné konzultace k dosažení dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v projektech týkajících se zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, udržitelného využívání zdrojů energie a omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik.

Operační program Životní prostředí (OPŽP)


FIREMNÍ ČLÁNKY


AKTUÁLNÍ MICROSITE

Zpracování žádosti o podporu z Národního programu Životní prostředí, dotaci z Modernizačního Fondu

Zpracování žádosti o podporu z Národního programu Životní prostředí, ...

Firma E-expert, spol. s r.o. z Ostravy zpracuje pro své klienty žádost o podporu z Národního programu Životní prostředí nebo žádost o dotaci, případně emisní posudek pro Modernizační Fond.

Česko-slovenská Environmentální konference – setkání odborníků na téma životního prostředí

Česko-slovenská Environmentální konference – setkání odborníků na téma ...

Společnost E-expert s.r.o. pořádá Česko-slovenskou Environmentální konferenci - ENVIRO 2024, tedy setkání odborníků na téma životního prostředí za účelem výměny zkušeností v tomto odvětví.


Podstránky

IPPC/EIA

Environmentální studie a poradenství při realizaci záměrů v oblasti IPPC a EIA

Na základě praktických zkušeností v oblasti integrované prevence a omezování znečištění – IPPC a posuzování vlivů staveb na životní prostředí – EIA zpracovává společnost E-expert, spol. s r.o. environmentální studie a poskytuje odborné poradenství při realizaci záměrů v procesu EIA a IPPC.

Rozptylové studie, dotace z OPŽP

Ochrana životního prostředí - rozptylové studie, odborné posudky, dotace z OPŽP

Hlavním zájmem společnosti E-expert, spol. s r.o. je ochrana ovzduší a s tím související vyhotovení environmentálních a rozptylových studií a vypracování odborných posudků pro zákazníky, kteří žádají o povolení umístění, povolení stavby nebo povolení změny zdroje znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší.

Environmentální konference

Environmentální konference ENVIRO zaměřené na ochranu životního prostředí

Na základě mnohaletých zkušeností v oblasti environmentální politiky pořádá společnost E-expert s.r.o. již od roku 2016 konference ENVIRO – zaměřené na ochranu životního prostředí, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi českými a slovenskými odborníky v oblasti odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a klimatu, integrované prevence IPPC/EIA a projektů podporovaných z veřejných prostředků.


Kontakty

E-expert, spol. s r.o.
Mrštíkova 883/3
Ostrava - Mariánské Hory 709 00
GPS: 49°49′32.95″ N, 18°14′56.62″ E

49°49′32.95″ N, 18°14′56.62″ E

QR kód firmy E-expert, spol. s r.o.

E-expert, spol. s.r.o.
Na Pankráci 30
Praha 4 140 00
GPS: 50°3′33.59″ N, 14°25′44.8″ E

50°3′33.59″ N, 14°25′44.8″ E

QR kód firmy E-expert, spol. s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA E-expert, spol. s r.o.
Adresa

Adresa

Mrštíkova 883/3
Ostrava - Mariánské Hory 709 00

info@e-expert.eu
+420 596 124 070

Kontaktujte nás

captcha

Podstránky

IPPC/EIA

IPPC/EIA

Rozptylové studie, dotace z OPŽP

Rozptylové studie, dotace z OPŽP

Environmentální konference

Environmentální konference

Kde nás najdete

Mrštíkova 883/3
Ostrava - Mariánské Hory 709 00

GPS49°49′32.95″ N, 18°14′56.62″ E

Plánování trasy

Mrštíkova 883/3 Ostrava - Mariánské Hory 70900

Prospekty

Autorizace ke zpracování rozptylových studiíCertifikát kvality firmy