Ochrana životního prostředí - rozptylové studie, odborné posudky, dotace z OPŽP

E-expert, spol. s r.o.

Ochrana životního prostředí - rozptylové studie, odborné posudky, dotace z OPŽP

Ochrana životního prostředí - rozptylové studie, odborné posudky, dotace z OPŽP

Hlavním zájmem společnosti E-expert, spol. s r.o. je ochrana ovzduší a s tím související vyhotovení environmentálních a rozptylových studií a vypracování odborných posudků pro zákazníky, kteří žádají o povolení umístění, povolení stavby nebo povolení změny zdroje znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší.

E-expert zpracovává rozptylové studie pro kraje a města

Zpracování rozptylové studie pro větší územní celky – kraje a města

Na základě bohatých zkušeností se věnujeme zpracování rozptylových studií od výzkumů menších zdrojů emisí přes liniové zdroje, jako například automobilová doprava, až po úhrnné zdroje emisí při terénních úpravách. Nabízíme vypracování rozptylových studií pro větší územní celky – kraje a města. Jsme držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií vydané Ministerstvem životního prostředí.

Zpracování rozptylové studie pro kraje a města


Odborné posudky k žádosti o povolení stavby nebo změny zdroje znečišťování ovzduší

Zabýváme se rovněž vypracováním odborného posudku, důležitého dokumentu, který se přikládá k žádosti o povolení umístění, povolení stavby nebo povolení změny zdroje znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší, a může ovlivnit celé řízení.

Vypracování odborných posudků v oblasti životního prostředí


Poradenství pro získání dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP)

Klientům poskytujeme odborné konzultace k dosažení dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v projektech týkajících se zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, udržitelného využívání zdrojů energie a omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik.

Operační program Životní prostředí (OPŽP)


PODSTRÁNKY

IPPC/EIA

IPPC/EIA
Environmentální studie a poradenství při realizaci záměrů v oblasti IPPC a EIA

Rozptylové studie, dotace z OPŽP

Rozptylové studie, dotace z OPŽP
Ochrana životního prostředí - rozptylové studie, odborné posudky, dotace z OPŽP

Environmentální konference

Environmentální konference
Environmentální konference ENVIRO zaměřené na ochranu životního prostředí
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA E-expert, spol. s r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
E-expert, spol. s r.o.
e-expert.eu
Adresa

Adresa

Mrštíkova 883/3
Ostrava - Mariánské Hory 709 00

info@e-expert.eu
+420 596 124 070


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha