PODSTRÁNKY

Poradenství pro mezilidské vztahy partnerské, profesní, rodinné

Poradenství pro mezilidské vztahy partnerské, profesní, rodinné
Vítám vás do poradny Vztahy jinak – Libuše Jíšová, kde společně s klienty hledáme cestu, jak nalézt řešení pro spokojené soužití v rodinných, partnerských a profesních vztazích. Neustálým vzděláváním v oblasti mezilidských vztahů a díky poznatkům z praxe vidím, že z konfliktů je cesta ven a že s každým dalším vyřešením se cítíme ve svých vztazích lépe. Když se dívám kolem sebe, tak je mi líto, že mnoho vztahů se rozpadá jen proto, že se lidé vzájemně neslyší a přetahují se o to, kdo má pravdu. Ve vztahu můžeme fungovat jinak, když svoji pravdu neprosazujeme jako tu jedinou, ale zajímáme se o to, jak a co vidí naši partneři, spolupracovníci, rodinní příslušníci.

Semináře osobního rozvoje, besedy a workshopy pro rodiče, děti, učitele

Semináře osobního rozvoje, besedy a workshopy pro rodiče, děti, učitele
Ve své pedagogicko-psychologické poradně Vztahy jinak – Libuše Jíšová se zabývám mezilidskými vztahy partnerskými, rodinnými i profesními, vzděláváním dospělých, koučingem jednotlivců i skupin, pořádám semináře osobního rozvoje, besedy a workshopy pro rodiče, děti a učitele. Součástí mého poradenství je rovněž budování a stmelování kolektivů, supervize.

Vztahy rodičů a dětí, vztahy učitelů, dětí, rodičů, osobní konzultace

Vztahy rodičů a dětí, vztahy učitelů, dětí, rodičů, osobní konzultace
Kromě poradenství v mezilidských vztazích partnerských a profesních se věnuji vztahům rodičů a dětí, vztahům učitelů – dětí – rodičů. Ve školách pořádám pro rodiče semináře z volného cyklu: spokojený rodič – spokojené dítě. K osobním konzultacím zvu současně rodiče i jejich dítě, abych mohla pozorovat jejich vzájemné působení, které následně spolu analyzujeme. Rovněž se zabývám osobnostním rozvojem učitelů ve vztahu k žákům, mým cílem je posilovat jejich vztahy nejen v pracovním týmu, nýbrž nacházet řešení problematických situací s žáky. Připravuji besedy a workshopy pro rodiče, učitele a učitelské týmy.
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Vztahy jinak - Libuše Jíšová Semináře a osobní konzultace
WEBOVÁ STRÁNKA
Vztahy jinak - Libuše Jíšová
www.vztahy-jinak.cz
Adresa

Adresa

V Sadu 66
Nespeky 257 22

libusejisova@seznam.cz
+420 604 636 960


Najdete nás také zde:

FacebookSkypeARES
captcha