Semináře osobního rozvoje, besedy a workshopy pro rodiče, děti, učitele

Vztahy jinak - Libuše Jíšová | www.vztahy-jinak.cz

Semináře osobního rozvoje, besedy a workshopy pro rodiče, děti, učitele

Vztahy jinak - Libuše Jíšová
| www.vztahy-jinak.cz
Poradenství pro mezilidské vztahy partnerské, profesní, rodinné

Vítám vás do poradny Vztahy jinak – Libuše Jíšová, kde společně s klienty hledáme cestu, jak nalézt řešení pro spokojené soužití v rodinných, partnerských a profesních vztazích. Neustálým vzděláváním v oblasti mezilidských vztahů a díky poznatkům z praxe vidím, že z konfliktů je cesta ven a že s každým dalším vyřešením se cítíme ve svých vztazích lépe. Když se dívám kolem sebe, tak je mi líto, že mnoho vztahů se rozpadá jen proto, že se lidé vzájemně neslyší a přetahují se o to, kdo má pravdu. Ve vztahu můžeme fungovat jinak, když svoji pravdu neprosazujeme jako tu jedinou, ale zajímáme se o to, jak a co vidí naši partneři, spolupracovníci, rodinní příslušníci.

Poradenství pro mezilidské vztahy partnerské, profesní, rodinné - Vztahy jinak - Libuše Jíšová

Kvalita mezilidských vztahů poznáním vlastních pocitů, vzájemnou komunikací

Přijďte si se mnou popovídat, jak na vztahy jinak. Pomáhám nacházet nejlepší východiska v partnerských, rodinných i profesních vztazích. Učím, jak nalézt optimální řešení mezilidských vztahů poznáním našich vlastních pocitů, vzájemnou komunikací, uměním naslouchat. Pokusíme se spolu zkoumat souvislosti, hledat jaký postoj změnit, abyste se dostávali tam, kam chcete a byli ve vztazích spokojení.

Poradna pro mezilidské vztahy


Odborné osobní konzultace, semináře, kurzy, koučing vedoucích pracovníků

Poskytuji odborné osobní konzultace, pořádám semináře, kurzy pro skupiny zájemců, věnuji se koučingu vedoucích pracovníků. Pomáhám nalézat cesty z problémů v mezilidských vztazích lidem všech věkových kategorií. Naplňuje mě psychologická pomoc občanům v seniorském věku, kteří se mnohdy cítí stísněně v období odchodu do důchodu a kteří i ve stáří potřebují objevovat cesty naplnění, aby se mohli těšit z dalších roků života. I oni potřebují zkoušet a učit se nové věci a hlavně pochopit, že není pravda, že je už nikdo nepotřebuje a nemají svoji hodnotu.Vztahy partnerské, profesní, rodinné

Vztahy partnerské, profesní, rodinné

Poradenství pro mezilidské vztahy partnerské, profesní, rodinné

Poradenství pro rodiče, děti, učitele

Poradenství pro rodiče, děti, učitele

Vztahy rodičů a dětí, vztahy učitelů, dětí, rodičů, osobní konzultace

Vztahy jinak

Vztahy jinak

Semináře osobního rozvoje, besedy a workshopy pro rodiče, děti, učitele