Výchova nemá dítěti uškodit

Vztahy jinak - Libuše Jíšová | www.vztahy-jinak.cz

Výchova nemá dítěti uškodit

Vztahy jinak - Libuše Jíšová
| www.vztahy-jinak.cz
Vztahy rodičů a dětí, vztahy učitelů, dětí, rodičů, osobní konzultace

Kromě poradenství v mezilidských vztazích partnerských a profesních se věnuji vztahům rodičů a dětí, vztahům učitelů – dětí – rodičů. Ve školách pořádám pro rodiče semináře z volného cyklu: spokojený rodič – spokojené dítě. K osobním konzultacím zvu současně rodiče i jejich dítě, abych mohla pozorovat jejich vzájemné působení, které následně spolu analyzujeme. Rovněž se zabývám osobnostním rozvojem učitelů ve vztahu k žákům, mým cílem je posilovat jejich vztahy nejen v pracovním týmu, nýbrž nacházet řešení problematických situací s žáky. Připravuji besedy a workshopy pro rodiče, učitele a učitelské týmy.

Spokojený rodič – spokojené dítě, vztahy rodičů a dětí, Vztahy jinak - Libuše Jíšová

Spokojený rodič – spokojené dítě, semináře, konzultace, besedy

Léty praxe jsem zjistila, jak důležitý, a pro náš další život ovlivňující, je vztah rodičů a dětí. Považuji za důležité a stěžejní, aby se o sebe jednou dítě dokázalo postarat, aby bylo schopné se uplatnit v životě, ve společnosti, aby umělo hledat vlastní originální řešení. Což znamená, že se to potřebuje učit, a k tomu můžeme my jako rodiče výrazně přispět. Po dětech nelze požadovat, aby dělaly všechno hned správně napoprvé, aby nikdy nic nerozbily a nepokazily. Musíme je nechat věci zkoušet a objevovat souvislosti, nechat je „potrápit“, když budou samy hledat řešení, to je pro netrpělivé rodiče opravdová výzva.

Semináře, konzultace pro rodiče, děti, učitele


Nechme děti prožít krásné dětství, rozvíjejme jejich zájmy

Zastávám názor, že by byla škoda, abychom nenechali děti prožít dětství. Škatulkujeme je a porovnáváme už od malinka, snažíme se je jakoby „opracovávat“ a někam je směřovat. Ale tu jejich jedinečnost zabíjíme hned v zárodku. Z profesní zkušenosti vím, kolik je to práce, se v dospělosti dostat zpátky k sobě. Jsem přesvědčená o tom, že se děti potřebují nechat vyvíjet přirozenou cestou. Spontánně, směrem k sobě, k vlastní originalitě. Podpořit děti v tom, co je zajímá, v tom, co je baví. Ve zkoumání a hledání. Nechat je prožít fázi princezny či jiné pohádkové bytosti.Vztahy partnerské, profesní, rodinné

Vztahy partnerské, profesní, rodinné

Poradenství pro mezilidské vztahy partnerské, profesní, rodinné

Poradenství pro rodiče, děti, učitele

Poradenství pro rodiče, děti, učitele

Vztahy rodičů a dětí, vztahy učitelů, dětí, rodičů, osobní konzultace

Vztahy jinak

Vztahy jinak

Semináře osobního rozvoje, besedy a workshopy pro rodiče, děti, učitele