Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce


Podbabská 2582/30, Praha 6 - Dejvice 160 00
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka byl zřízen jako jeden z prvních vědeckých ústavů v samostatné republice Čechů a Slováků. Výzkumná činnost zahrnuje především problematiku týkající se stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, ochrany vod, protipovodňové prevence a také hospodaření s odpady a obaly. Neméně důležité jsou i projekty zabývající se hodnocením jakosti vody, jejího prostředí a užívání a vytvářením komplexních návrhů opatření pro zlepšení kvality vod i funkce ekosystémů. Sídlo ústavu se nachází na adrese Podbabská 2582/30, Praha.

Výzkumný ústav vodohospodářský:
- výzkum, výzkumná činnost zahrnuje především problematiku týkající se stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, ochrany vod, protipovodňové prevence a také hospodaření s odpady a obaly.

Výzkumné odbory:
- odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie
- odbor analýz a hodnocení složek životního prostředí
- odbor ochrany vod a informatiky
- odbor technologie vody a odpadů
- odbor aplikované ekologi.

Pobočka Brno:
- v současné době se pobočka zaměřuje na výzkumné a rozvojové činnosti v oblasti ochrany vod na regionální úrovni povodí Moravy, na celonárodní úrovni i na úrovni mezinárodních komisí a projektů.

Pobočka Ostrava:
- hlavní náplň pobočky se v současné době zaměřuje na výzkumné, rozvojové a expertní činnosti související s ochranou a využíváním vodní složky životního prostředí s převážnou orientací na území povodí Odry.

Oblasti výzkumu:
- hydrologie a hydraulika povrchových a podzemních vod
- hydrologické extrémy povodně a nedostatek vody
- nástroje pro zjišťování a hodnocení stavu vod a výzkum pro potřeby plánování v oblasti vod
- technologie vody
- zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení
- laboratoře ve VÚV TGM
- antropogenní vlivy, stav vod a ochrana biodiverzity ve vodních ekosystémech
- hospodaření s odpady a obaly
- zpracování informací, databází a geografických informačních systémů.

Pobočky:
Brno, Mojmírovo náměstí 16
tel.: 541 126 311
Ostrava, Macharova 5
tel.: 595 134 800.

Další produkty a služby
  • zkoušení materiálů, zkušebna strojů a zařízení, zkušebna měřidel, akreditovaná laboratoř
  • základní a aplikovaný výzkum, vývoj a inovace, vědecko-výzkumná činnost
  • fyzikální laboratoře, chemické laboratoře, služby zemědělské laboratoře, vědecký výzkum, měření kvality ovzduší, laboratoř na testování potravin

Transport nadrozměrných nákladů po celé Evropě.

Transport nadrozměrných nákladů po celé Evropě

Ústřední orgán státní správy České republiky pro oblast životního prostředí.

Ústřední orgán státní správy České republiky pro oblast životního prostředí

Související články
Čisté prostory – validace, měření i dodávka vzduchotechniky

Airtechnik - Ing. Karel Doušek, CSc.

Čisté prostory – validace, měření i dodávka vzduchotechniky

Pracovní prostory v oblasti farmacie, zdravotnictví, biotechnologie, ale také třeba drobné mechaniky nebo elektrotechniky kladou přísné požadavky na čistotu. Dodávkou vzduchotechniky do tzv. čistých prostor, ale také kalibrací přístrojů a validací vzduchotechniky se zabývá pražská firma AIRTECHNIK.


Využijte volných kapacit pro testování výroby součástí 3D tiskáren

COMPUPLAST s.r.o.

Využijte volných kapacit pro testování výroby součástí 3D tiskáren

Nejmodernější špičkové technologie umožní testování výroby trubiček, hadiček, malých profilků i strun do 3D tiskáren. Volné kapacity této linky jsou našim zákazníkům plně k dispozici. Díky minimálnímu vytížení zmíněné linky nebudete naprosto ničím limitováni a bude vám započítán pouze skutečný čas strávený testováním.


Posouzení shody a schvalování k provozu strojů na pozemních komunikacích

Státní zkušebna strojů a.s.

Posouzení shody a schvalování k provozu strojů na pozemních komunikacích

Posouzení shody, přezkoušení a schvalování zemědělských a stavebních strojů k provozu na pozemních komunikacích zajišťuje Státní zkušebna strojů a.s. podle požadavků EMC 2014/30/EU, strojní směrnice 2006/42/ES, směrnice nízkého napětí LVD 2014/35/EU a směrnice na hluk 2000/14/ES.


Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Středočeské vodárny a.s.

Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Vše, co se točí kolem pitné a odpadní vody je našim posláním. Dohlížíme na výluky a havárie stejně tak jako plánujeme dlouhodobě dopředu různé opravy, čištění kanalizací a zohledňujeme nepřetržitý provoz zásobárny pitné vody.


Další produkty a služby
Výzkum vodních ekosystémů, ochrana vody Praha, protipovodňové prevence, hospodaření s odpady

Výzkum vodních ekosystémů, ochrana vody Praha, protipovodňové prevence, hospodaření s odpady

Výzkum vodních ekosystémů, ochrana vody Praha, protipovodňové prevence a také hospodaření s odpady, environmentální rizika, analýzy a hodnocení vody a odpadů.