Český metrologický institut
Inspektorát pro ionizující záření
Zajišťujeme služby v následujících oborech:
-dodávání etalonů aktivity
-poradenství v oboru IZ
-ověřování měřidel aktivity
-metrologické expertizy
-ověřování dozimetrů
-pravé sumace
-ověř. měřidel DE neutronů
-kalibrace měřidel IZ
-typové zkoušky měřidel IZ.


Katalog firem:    Certifikace a homologace,  Měřicí a regulační technika,  Zkušebny,  
Štítky: kalibrace měřidel, metrologická služba, Praha