Obalované asfaltové směsi různých typů - Obalovna Ostrava

Obalovna Ostrava s.r.o.

Obalované asfaltové směsi různých typů - Obalovna Ostrava

PODSTRÁNKY

Výroba horkých obalovaných asfaltových směsí Obalovna Ostrava

Výroba horkých obalovaných asfaltových směsí Obalovna Ostrava
Výrobou horkých obalovaných asfaltových směsí se zabývá společnost Obalovna Ostrava s.r.o. Běžné asfaltové směsi vyrábíme v ekologickém provozu, v souladu s normou ČSN EN 13108, a díky moderním technologiím jsme schopni pružně reagovat na potřeby našich odběratelů.

Výroba litého asfaltu pro pokládku na chodníky, silnice, dálnice, mosty

Výroba litého asfaltu pro pokládku na chodníky, silnice, dálnice, mosty
Nově vybudovaná Obalovna Ostrava s.r.o. se specializuje nejen na výrobu kvalitních asfaltových směsí, nýbrž je schopná v ekologickém provozu zajistit rovněž výrobu litého asfaltu podle požadované normy ČSN EN 13108-6.

Proces výroby asfaltových směsí v ekologickém provozu Obalovny Ostrava

Proces výroby asfaltových směsí v ekologickém provozu Obalovny Ostrava
Obalovna Ostrava disponuje komplexním strojním zařízením, moderními výkonnými technologiemi a ekologickým provozem, ve kterém zajišťuje výrobu asfaltových směsí a litého asfaltu v souladu s požadovanými normami. Nová obalovna označená jako ASKOM VS 3TV má nominální výkon 160 t/hod.
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Obalovna Ostrava s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
Obalovna Ostrava s.r.o.
www.obalovna-ostrava.cz
Adresa

Adresa

Štěpaňákova ul.
Ostrava - Kunčice 719 00

info@obalovna-ostrava.cz
+420 605 793 000


Najdete nás také zde:

InstagramARES
captcha