Výroba horkých obalovaných asfaltových směsí Obalovna Ostrava

Obalovna Ostrava s.r.o.

Výroba horkých obalovaných asfaltových směsí Obalovna Ostrava

Proces výroby asfaltových směsí v ekologickém provozu Obalovny Ostrava

Obalovna Ostrava disponuje komplexním strojním zařízením, moderními výkonnými technologiemi a ekologickým provozem, ve kterém zajišťuje výrobu asfaltových směsí a litého asfaltu v souladu s požadovanými normami. Nová obalovna označená jako ASKOM VS 3TV má nominální výkon 160 t/hod.

Obalovna asfaltových směsí ASKOM VS 3TV

Komplexní strojní zařízení obalovny asfaltových směsí pro kvalitní výrobu

Abychom zvládali vyrábět kvalitní asfaltové směsi podle potřeb odběratelů, je vybavena obalovna asfaltových směsí komplexem strojních zařízení, která jsou využívána ke skladování kameniva, asfaltu, vápence, přísad a dalších vstupních surovin potřebných pro výrobu běžných asfaltových směsí.

Komplexní strojní zařízení obalovny asfaltových směsí


Strojní zařízení na výrobu asfaltové směsi od skládky kameniva až k expedici

Další strojní zařízení slouží k ohřevu a sušení kameniva, temperování a případnému ohřevu asfaltu, k přesnému dávkování a promíchání všech složek asfaltových směsí, ke krátkodobému skladování hotové asfaltové směsi, k expedici asfaltové směsi na nákladní vozidla, k zachycení a opětovnému využití prachu z výroby směsí.

Výroba asfaltové směsi v Obalovně Ostrava


Výroba kvalitních asfaltových směsí z kameniva, asfaltu, vápenné moučky a přísad

Pro výrobu kvalitní směsi používá obalovna asfaltových směsí ASKOM VS 3TV skládky a zásobníky studeného kameniva, sušicí buben, korečkový elevátor, míchací věž s třídičem a zásobníkem horkého kameniva, dávkovací zařízení pro dávkování jednotlivých frakcí kameniva. Kamenivo, asfalt a vápenná moučka se promísí v míchačce a potom směs putuje na vozíkovou dráhu a do zásobníků.

Obalovna asfaltových směsí ASKOM VS 3TV


PODSTRÁNKY

Běžné asfaltové směsi

Běžné asfaltové směsi
Výroba horkých obalovaných asfaltových směsí Obalovna Ostrava

Litý asfalt

Litý asfalt
Výroba litého asfaltu pro pokládku na chodníky, silnice, dálnice, mosty

Výroba asfaltové směsi

Výroba asfaltové směsi
Proces výroby asfaltových směsí v ekologickém provozu Obalovny Ostrava
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Obalovna Ostrava s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
Obalovna Ostrava s.r.o.
www.obalovna-ostrava.cz
Adresa

Adresa

Štěpaňákova ul.
Ostrava - Kunčice 719 00

info@obalovna-ostrava.cz
+420 605 793 000


Najdete nás také zde:

InstagramARES
captcha