Výroba horkých obalovaných asfaltových směsí Obalovna Ostrava

Obalovna Ostrava s.r.o.

Výroba horkých obalovaných asfaltových směsí Obalovna Ostrava

Výroba litého asfaltu pro pokládku na chodníky, silnice, dálnice, mosty

Nově vybudovaná Obalovna Ostrava s.r.o. se specializuje nejen na výrobu kvalitních asfaltových směsí, nýbrž je schopná v ekologickém provozu zajistit rovněž výrobu litého asfaltu podle požadované normy ČSN EN 13108-6.

Výroba litého asfaltu - Obalovna Ostrava s.r.o.

Litý asfalt na silnice, dálnice, chodníky, mosty, k opravám výtluk a prasklin

Námi vyráběný litý asfalt z kvalitních asfaltových směsí je vhodný pro pokládku asfaltu na nájezdech, cyklostezkách, chodnících, hodí se k opravě a renovaci silnic, ale i k dílčím opravám prasklin a výtluk na silnicích. Litý asfalt z Obalovny Ostrava je vždy zárukou nejvyšší kvality a trvanlivosti.

Výroba litého asfaltu v Obalovně Ostrava


Nabídka litého asfaltu jemnozrnného, střednězrnného a hrubozrnného

V ekologických provozech Obalovny Ostrava vyrábíme MA8 litý asfalt jemnozrnný, který je vhodný na chodníky a jiné nemotoristické komunikace. Jako ochrannou vrstvu izolace na parkovištích, silnicích a dálnicích, mostech, křižovatkách doporučujeme MA 11 litý asfalt střednězrnný nebo MA 16 litý asfalt hrubozrnný.

Litý asfalt jemnozrnný, střednězrnný, hrubozrnný


Trvanlivost litých asfaltů díky vysokému obsahu asfaltu a delší přípravě

Lité asfalty vyrábíme za vyšších teplot, cca 220 °C a v delším čase než běžné asfaltové směsi. Díky vyššímu obsahu asfaltu a náročnějšímu zpracování jsou lité asfalty velmi trvanlivé, a i přes vyšší cenu jsou nepostradatelnou surovinou pro dopravní stavby.

Trvanlivý litý asfalt z Obalovny Ostrava


PODSTRÁNKY

Běžné asfaltové směsi

Běžné asfaltové směsi
Výroba horkých obalovaných asfaltových směsí Obalovna Ostrava

Litý asfalt

Litý asfalt
Výroba litého asfaltu pro pokládku na chodníky, silnice, dálnice, mosty

Výroba asfaltové směsi

Výroba asfaltové směsi
Proces výroby asfaltových směsí v ekologickém provozu Obalovny Ostrava
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Obalovna Ostrava s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
Obalovna Ostrava s.r.o.
www.obalovna-ostrava.cz
Adresa

Adresa

Štěpaňákova ul.
Ostrava - Kunčice 719 00

info@obalovna-ostrava.cz
+420 605 793 000


Najdete nás také zde:

InstagramARES
captcha