BOZP a PO Milan Kovařík

CZKSlužby BOZP a PO

Firma Milan Kovařík poskytuje komplexní služby v oblasti BOZP - bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a PO - požární ochraně. Mezi naše služby patří vypracování povinné dokumentace BOZP, povinné roční kontroly, vyhledávání, posouzení a hodnocení rizik, šetření pracovních úrazů, školení, zpracování povinné dokumentace PO, vedení, kontrola a aktualizace dokumentace PO, provádění požárních preventivních kontrol a další činnosti. Sídlíme na adrese Dělnická 1020/54, Praha.

Činnost:
- služby v oblasti BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a PO (požární ochraně)
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana
- vypracování, zpracování povinné dokumentace BOZP a PO
- provádění povinných ročních kontrol BOZP
- vyhledávání, posouzení a hodnocení rizik
- zpracování pracovních postupů, instrukcí a interních předpisů
- provádění kontrol stavu BOZP na pracovištích
- šetření pracovních úrazů
- vedení, kontrola a aktualizace dokumentace PO
- posouzení požárního nebezpečí
- požární poplachové směrnice
- provádění požárních preventivních kontrol
- provedení odborného auditu řešení požární ochrany ve Vaší firmě
- šetření požárů, zajištění ohlašovacích povinností
- školení v oblasti BOZP a PO.

Provádění kontrolních činností BOZP a PO.

Pokud máte zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat.


Katalog firem:    

Hasicí a požární technika

,

Kurzy pro firmy

,
Štítky:

bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, BOZP, PO, Praha, školení, dokumentace