Projekty energetických úspor (EPC) na klíč – optimalizace bez navýšení nákladů

Prometheus, energetické služby, a.s. Prodej tepla a výstavba kotelen Praha

Projekty energetických úspor (EPC) na klíč – optimalizace bez navýšení nákladů

Projekty energetických úspor (EPC) na klíč, nejefektivnější hospodaření s tepelnou energií, PENB

Projekty energetických úspor (EPC) tvoří součást služeb firmy Prometheus, energetické služby, a.s., člena koncernu Pražská plynárenská, a.s., přispívající k optimalizaci hospodaření s tepelnou energií. EPC je projektem na klíč, který poskytuje zákazníkovi využívání energetických služeb, předem financovaných dodavatelem, které postupně zákazník splácí z dosažených úspor nákladů na energie. Energy Performance Contracting (EPC) je zaměřeno na efektivnější hospodaření s tepelnou energií. Energetické poradenství a vystavení průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) patří k dalším odborným službám naší společnosti.

EPC graf - Prometheus, energetické služby, a.s, Praha

Optimalizace energetického hospodářství s důrazem na úspory energií

Metoda EPC znamená využití energetických služeb se zárukou, financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor. Princip EPC spočívá v zajištění investičních nákladů celého projektu dodavatelem energetických služeb, který plně zodpovídá za návrh a realizaci úsporných energetických opatření. Zákazník splácí celou investici postupně ze získaných uspořených prostředků nákladů za energie. Zákazník nenavyšuje svoje finance na energetický provoz, na hospodaření s energiemi či modernizaci energetického zdroje vynakládá stávající objem finančních prostředků.

Projekty energetických úspor (EPC), Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.


Cíle a výhody Projektu energetických úspor (EPC)

Cílem EPC je optimalizovat hopodaření s energiemi tak, aby bylo dosaženo maximálních energetických úspor, snížení provozních nákladů na energie. K stěžejním výhodám EPC patří skutečnost, že nejsou navyšovány stávající náklady zákazníka na energetické služby. Finance vynaložené na Projekt energetických úspor zajišťuje dodavatel energetických služeb, který garantuje úsporu energetických nákladů. EPC je využíváno především na realizaci zakázek veřejného sektoru s omezeným rozpočtem, jako jsou školy, vzdělávací centra, úřady, nemocniční zařízení apod.

Služby společnosti Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.


Nejvýhodnější technická, energetická a ekonomická řešení v energetickém hospodářství

Našim zákazníkům poskytujeme komplexní energetické služby od návrhu a realizace tepelného hospodářství včetně energetického poradenství. Aby hospodaření s tepelnou energií bylo pro Vás co nejefektivnější, hledáme nejlepší technická a energetická řešení za nejvýhodnější ceny. Navrhneme a vypracujeme zákazníkovi vhodné sestavení tepelného zdroje včetně studie proveditelnosti. Energetické poradenství zdarma poskytujeme zákazníkům v případě uzavření smlouvy na dodávku tepelné energie nebo vybudování zdroje energie.

Energetické poradenství, Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.


Zpracování a vystavení průkazu energetické náročnosti budovy PENB

Prometheus, energetické služby, a.s. je stabilní výkonnou společností, majetkově propojená s významným dodavatelem energií Pražská plynárenská, a.s., tudíž můžeme zajistit zvýhodněné smluvní podmínky od tohoto dodavatele energií. Vlastníme potřebná oprávnění pro výrobu, distribuci a prodej tepelné energie. Pokud potřebujete informace k obdržení průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), obraťte se na nás, poradíme, zpracujeme a vystavíme PENB s platností na 10 let od vydání.

PENB - Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.


PODSTRÁNKY

Prodej a distribuce tepla

Prodej a distribuce tepla
Výroba, distribuce, prodej tepla, obchod s tepelnou energií

Výstavba a rekonstrukce kotelen, prodej plynospotřebičů

Výstavba a rekonstrukce kotelen, prodej plynospotřebičů
Výstavba a rekonstrukce kotelen, prodej plynových kotlů a spotřebičů

Projekty energetických úspor, energetické poradenství

Projekty energetických úspor, energetické poradenství
Projekty energetických úspor (EPC) na klíč, nejefektivnější hospodaření s tepelnou energií, PENB
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Prometheus, energetické služby, a.s. Prodej tepla a výstavba kotelen Praha
WEBOVÁ STRÁNKA
Prometheus, energetické služby, a.s.
prometheus-es.cz
Adresa

Adresa

U Plynárny 500/44
Praha 4 - Michle 140 00

info@prometheus-es.cz
+420 267 175 554


Najdete nás také zde:

ARES
captcha