Výroba a distribuce tepelné energie – provoz a servis plynových kotelen

Prometheus, energetické služby, a.s. Prodej tepla a výstavba kotelen Praha

Výroba a distribuce tepelné energie – provoz a servis plynových kotelen

Prometheus, energetické služby, a.s.
Prodej tepla a výstavba kotelen Praha
Výroba, distribuce, prodej tepla, obchod s tepelnou energií

Výroba, distribuce a prodej tepelné energie, hledání nejefektivnějších řešení v oblasti dodávek energií a zdrojů tepla, je stěžejní náplní pražské společnosti Prometheus, energetické služby, a.s., člena koncernu Pražská plynárenská, a.s., která již více než 20 let dodává teplo a optimalizuje tepelné hospodářství pro jednotlivé domácnosti, firmy i větší energetické celky. Vlastníme veškerá potřebná oprávnění pro výrobu, rozvod a prodej tepla.

Distribuce a zásobování teplem, Praha

Výroba tepla v plynových kotelnách, rozvod a prodej tepelné energie koncovým zákazníkům

Výrobu, rozvod a prodej tepla koncovým zákazníkům realizujeme na základě potřebných opatření, jsme vlastníkem koncese na výrobu a rozvod tepelné energie, licencí na výrobu a rozvod tepelné energie, obchodujeme s teplem podle platných cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Zajišťujeme výrobu tepla ve vlastních nebo pronajatých plynových kotelnách, staráme se o následný bezporuchový rozvod tepelné energie, neustále se věnujeme dlouhodobému zvyšování energetické účinnosti výroby tepla a odbornému provozování plynových kotelen.
Zabýváme se jak návrhy a realizací nových optimálních řešení dodávek energií a zdrojů tepla, tak hledáním úspor v současném energetickém hospodářství.

Výroba, distribuce, prodej tepla, Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.Prodej a distribuce tepla

Prodej a distribuce tepla

Výroba, distribuce, prodej tepla, obchod s tepelnou energií

Výstavba a rekonstrukce kotelen, prodej plynospotřebičů

Výstavba a rekonstrukce kotelen, prodej plynospotřebičů

Výstavba a rekonstrukce kotelen, prodej plynových kotlů a spotřebičů

Projekty energetických úspor, energetické poradenství

Projekty energetických úspor, energetické poradenství

Projekty energetických úspor (EPC) na klíč, nejefektivnější hospodaření s tepelnou energií, PENB