Pneumaticka AVENTICS, solenoidové ventily ASCO, armatury, příruby, trubkové oblouky

Roman Juřík

Pneumaticka AVENTICS, solenoidové ventily ASCO, armatury, příruby, trubkové oblouky

V e-shopu armaturyostrava.cz jsme pro zákazníky připravili bohatý sortiment vysoce kvalitních pneumatických válců, ventilů, jednotek AVENTICS, spolehlivých elektromagnetických ventilů ASCO pro rozsáhlé použití v automatizovaných provozech, dále průmyslové armatury, příruby, trubkové oblouky. Díky oficiálnímu prodejnímu zastoupení produktů značek AVENTICS, ASCO, můžeme využívat technickou podporu výrobců, což je nesporně obrovskou konkurenční výhodou.

Teplo Frýdlant, s.r.o.


Fügnerova 1405, Frýdlant 464 01
Společnost TEPLO Frýdlant s.r.o, jejíž zřizovatelem jsou služby města Frýdlant, vznikla k 1.1.1996 jako součást Služeb Města Frýdlantu a jejím zřizovatelem je Město Frýdlant a od roku 2002 je TEPLO Frýdlant společností s ručením omezeným. Tato organizace zabezpečuje výrobu, rozvod a dodávku tepla a teplé vody a provozuje teplovodní plynovou kotelnu, která se nachází na jihovýchodním okraji města Frýdlantu. Tato společnost vznikla rekonstrukcí kotelny na uhlí a její plynofikací. Tím mimo jiné došlo ke značnému snížení emisí do ovzduší a z toho vyplývá snížení poplatků za znečišťování ovzduší z dřívějších, bezmála stotisícových částek tisíce korun . Po ukončení provozu kotelny na lehký topný olej zůstala plynová kotelna jediným zdrojem centrálního zásobování tepla pro bytovou výstavbu ve východní části města Frýdlant. Z této kotelny je zásobováno celkem 58 domovních výměníkových stanic. Největším odběratelem tepla a TUV jsou objekty bytových domů s celkovým počtem 1206 bytových jednotek. Z důvodu zlepšení služeb zákazníkům, rozšiřuje společnost možnosti vytápění o variantu LTO. Od roku 2010 je na kotelně zprovozněna kogenerační jednotka firmy ČEZ – TEDOM o výkonu 1, 2 MW. Po vyhodnocení této spolupráce byla v roce 2012 instalována druhá KGJ s výkonem 0, 2 MW. Kogenerační jednotka je zařízení, které současně vyrábí elektřinu a teplo z plynu. Společnost využívá také tepelnou položku. Tento podíl se v letním období mění až na 100%. KGJ má na den přesně určený počet hodin, které projíždí (vyrábí). V kotelně jsou provozovány 4 kotle na zemní plyn. Jeden je osazen tzv. dvoupalivovým hořákem. který spaluje zemní plyn (dále jen ZP), ale i lehký topný olej (dále jen LTO). LTO slouží pro případ nouzového provozu kotelny. Z tohohto důvodů je zastavena dodávka ZP. V případě přerušení dodávky plynu v zimním období jsme schopni zajistit tímto mediem temperování objektů. Další kotle jsou čistě plynové o výkonech 2, 9 MW, 1, 8 MW a 5 MW (kondenzační). Výkonová skladba je složena tak, aby bylo při dodávání tepelné energie možno nastavit optimální výkon, tak aby provoz byl co nejefektivnější a nejekonomičtější. Kaskádovité řazení kotlů umožňuje jejich postupné najíždění v případě extrémních mrazů v zimním období. Současné provedení kotelny dodává v zimním období dodávat odběratelům tepelnou energii TUV po celý rok 24 hodin. Přechodem provozu kotelny z uhlí na zemní plyn došlo také k podstatnému snížení emisí spalin. Při provozu kotelny na uhlí např. v roce 1994 docházelo k emisím o celkové hmotnosti 168 tun a zpoplatnění činilo 198 tisíc Kč. Pro porovnání, v roce 2009 bylo množství emisí vypouštěných komínem 3, 26 tun a poplatek za vypouštění 2500, - Kč. V současné době je poplatek za vypouštění emisí nulový! V současné době hodnotíme i dopad ceny paliva na cenu dodávek tepla zákazníkům. Ve finále se ale jedná o peníze, které není možné použít ke zlepšení služby, technologie, ale k odvodu státu formou daně.

Organizace zřizová městem:
- sbor dobrovolných hasičů
- středisko sociální péče
- poradní a setkávací centrum - POSEC
- příspěvkové organizace
- teplo Frýdlant

Společnost Město Frýdlant Městský úřad Frýdlant sídlí na adrese T. G. Masaryka 37 ve Frýdlantě.

Produkty
  • laminovací a převíjecí zařízení, speciální dopravníky, impulsní svářečka, strojní součásti, zkušební technika
  • dodávky tepla, tepelná energie, výroba a rozvod tepla, teplá užitková voda, teplárenská zařízení
  • čištění vodovodů a kanalizací, regenerace kopaných studní, úprava pitní vody, rozbory vody, distribuce pitné vody


Související články
COMPUPLAST s.r.o.: Vytlačovací stroje, nástroje a linky špičkové kvality

COMPUPLAST s.r.o.

COMPUPLAST s.r.o.: Vytlačovací stroje, nástroje a linky špičkové kvality

Společnost COMPUPLAST se zabývá výrobou a prodejem vytlačovacích strojů, nástrojů a celých linek na vytlačování a vyfukování plastů špičkové kvality. Více než 40 let zkušeností, využívání moderních technologií a spolupráce se spolehlivými obchodními partnery nám poskytují stabilní zázemí pro rychlé a efektivní řešení i těch nejsložitějších případů.


Středočeské vodárny, a.s. se starají o perfektní stav vodovodů a kanalizací

Středočeské vodárny a.s.

Středočeské vodárny, a.s. se starají o perfektní stav vodovodů a kanalizací

Akciová společnost Středočeské vodárny poskytuje komplexní služby v oblasti výroby a distribuce pitné vody, čištění odpadních vod a zabývá se dalšími činnostmi souvisejícími s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací měst a obcí i koncových zákazníků. Zaměstnanci jsou nejen kvalifikovanými odborníky v oboru, ale také sami přispívají svým zodpovědným chováním ke zlepšování kvality životního prostředí i osvětě vedoucí k ochraně přírody jakožto standardu chování každého jedince.


Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Středočeské vodárny a.s.

Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Vše, co se točí kolem pitné a odpadní vody je našim posláním. Dohlížíme na výluky a havárie stejně tak jako plánujeme dlouhodobě dopředu různé opravy, čištění kanalizací a zohledňujeme nepřetržitý provoz zásobárny pitné vody.


Recyklace plastů, plastové regranuláty, kompostéry, ekologie a výkup víček z PET lahví, ochrana výrobních technologií

JELÍNEK - TRADING spol. s r.o.

Recyklace plastů, plastové regranuláty, kompostéry, ekologie a výkup víček z PET lahví, ochrana výrobních technologií

Zlínská společnost JELÍNEK-TRADING je předním českým zpracovatelem plastového odpadu. Převážně se věnuje odborné recyklaci plastů a výrobě plastových regranulátů. Ve skutečnosti je však na tento základ navázána celá řada dalších činností, jako je vstřikování plastů a výroba plastových výrobků, kompostérů, blatníků a mnoha dalších výrobků z plastů. Dále firma organizuje ekologický a environmentální projekt spočívající ve sběru a výkupu víček PET lahví pro školy a neziskové organizace. V neposlední řadě nabízí výrobním a projekčním firmám odborné poradenství a produkty, týkající se ochrany technologií v několika různých hospodářských odvětvích a k zajištění nejvyšší kvality výrobků v rámci řízení jakosti podle norem ISO 9000 a ISO 14000 i podle bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro tyto účely jsou na zakázku navrženy a vyrobeny magnetické separátory nebo detektory kovů MESUTRONIC. Všechny dopravní cesty vyřeší potrubní stavebnicový systém JACOB.


Firemní články
Dodávky tepla a teplé vody Frýdlant, provoz teplovodní plynové kotelny po celý rok 24 hodin

Dodávky tepla a teplé vody Frýdlant, provoz teplovodní plynové kotelny po celý rok 24 hodin

Svým odběratelům z Frýdlantu poskytujeme spolehlivé dodávky tepla a teplé vody, díky teplovodní plynové kotelně po celý rok 24 hodin.