Teplo Frýdlant, s.r.o.


Fügnerova 1405, Frýdlant 464 01
Společnost TEPLO Frýdlant s.r.o, jejíž zřizovatelem jsou služby města Frýdlant, vznikla k 1.1.1996 jako součást Služeb Města Frýdlantu a jejím zřizovatelem je Město Frýdlant a od roku 2002 je TEPLO Frýdlant společností s ručením omezeným. Tato organizace zabezpečuje výrobu, rozvod a dodávku tepla a teplé vody a provozuje teplovodní plynovou kotelnu, která se nachází na jihovýchodním okraji města Frýdlantu. Tato společnost vznikla rekonstrukcí kotelny na uhlí a její plynofikací. Tím mimo jiné došlo ke značnému snížení emisí do ovzduší a z toho vyplývá snížení poplatků za znečišťování ovzduší z dřívějších, bezmála stotisícových částek tisíce korun . Po ukončení provozu kotelny na lehký topný olej zůstala plynová kotelna jediným zdrojem centrálního zásobování tepla pro bytovou výstavbu ve východní části města Frýdlant. Z této kotelny je zásobováno celkem 58 domovních výměníkových stanic. Největším odběratelem tepla a TUV jsou objekty bytových domů s celkovým počtem 1206 bytových jednotek. Z důvodu zlepšení služeb zákazníkům, rozšiřuje společnost možnosti vytápění o variantu LTO. Od roku 2010 je na kotelně zprovozněna kogenerační jednotka firmy ČEZ – TEDOM o výkonu 1, 2 MW. Po vyhodnocení této spolupráce byla v roce 2012 instalována druhá KGJ s výkonem 0, 2 MW. Kogenerační jednotka je zařízení, které současně vyrábí elektřinu a teplo z plynu. Společnost využívá také tepelnou položku. Tento podíl se v letním období mění až na 100%. KGJ má na den přesně určený počet hodin, které projíždí (vyrábí). V kotelně jsou provozovány 4 kotle na zemní plyn. Jeden je osazen tzv. dvoupalivovým hořákem. který spaluje zemní plyn (dále jen ZP), ale i lehký topný olej (dále jen LTO). LTO slouží pro případ nouzového provozu kotelny. Z tohohto důvodů je zastavena dodávka ZP. V případě přerušení dodávky plynu v zimním období jsme schopni zajistit tímto mediem temperování objektů. Další kotle jsou čistě plynové o výkonech 2, 9 MW, 1, 8 MW a 5 MW (kondenzační). Výkonová skladba je složena tak, aby bylo při dodávání tepelné energie možno nastavit optimální výkon, tak aby provoz byl co nejefektivnější a nejekonomičtější. Kaskádovité řazení kotlů umožňuje jejich postupné najíždění v případě extrémních mrazů v zimním období. Současné provedení kotelny dodává v zimním období dodávat odběratelům tepelnou energii TUV po celý rok 24 hodin. Přechodem provozu kotelny z uhlí na zemní plyn došlo také k podstatnému snížení emisí spalin. Při provozu kotelny na uhlí např. v roce 1994 docházelo k emisím o celkové hmotnosti 168 tun a zpoplatnění činilo 198 tisíc Kč. Pro porovnání, v roce 2009 bylo množství emisí vypouštěných komínem 3, 26 tun a poplatek za vypouštění 2500, - Kč. V současné době je poplatek za vypouštění emisí nulový! V současné době hodnotíme i dopad ceny paliva na cenu dodávek tepla zákazníkům. Ve finále se ale jedná o peníze, které není možné použít ke zlepšení služby, technologie, ale k odvodu státu formou daně.

Organizace zřizová městem:
- sbor dobrovolných hasičů
- středisko sociální péče
- poradní a setkávací centrum - POSEC
- příspěvkové organizace
- teplo Frýdlant

Společnost Město Frýdlant Městský úřad Frýdlant sídlí na adrese T. G. Masaryka 37 ve Frýdlantě.

Produkty
  • laminovací a převíjecí zařízení, speciální dopravníky, impulsní svářečka, strojní součásti, zkušební technika
  • dodávky tepla, tepelná energie, výroba a rozvod tepla, teplá užitková voda, teplárenská zařízení
  • čištění vodovodů a kanalizací, regenerace kopaných studní, úprava pitní vody, rozbory vody, distribuce pitné vody

Voda, topení, plyn Vyškov, instalatérské, topenářské a plynárenské práce, montáže rozvodů.

Voda, topení, plyn Vyškov, instalatérské, topenářské a plynárenské práce, montáže rozvodů

Hotelová škola Světlá a SOŠŘ Velké Meziříčí, hotelnictví s praxí v zahraničí, elektrikář, mechanik.

Hotelová škola Světlá a SOŠŘ Velké Meziříčí, hotelnictví s praxí v zahraničí, elektrikář, mechanik

Související články
COMPUPLAST s.r.o.: Vytlačovací stroje, nástroje a linky špičkové kvality

COMPUPLAST s.r.o.

COMPUPLAST s.r.o.: Vytlačovací stroje, nástroje a linky špičkové kvality

Společnost COMPUPLAST se zabývá výrobou a prodejem vytlačovacích strojů, nástrojů a celých linek na vytlačování a vyfukování plastů špičkové kvality. Více než 40 let zkušeností, využívání moderních technologií a spolupráce se spolehlivými obchodními partnery nám poskytují stabilní zázemí pro rychlé a efektivní řešení i těch nejsložitějších případů.


Středočeské vodárny, a.s. se starají o perfektní stav vodovodů a kanalizací

Středočeské vodárny a.s.

Středočeské vodárny, a.s. se starají o perfektní stav vodovodů a kanalizací

Akciová společnost Středočeské vodárny poskytuje komplexní služby v oblasti výroby a distribuce pitné vody, čištění odpadních vod a zabývá se dalšími činnostmi souvisejícími s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací měst a obcí i koncových zákazníků. Zaměstnanci jsou nejen kvalifikovanými odborníky v oboru, ale také sami přispívají svým zodpovědným chováním ke zlepšování kvality životního prostředí i osvětě vedoucí k ochraně přírody jakožto standardu chování každého jedince.


Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Středočeské vodárny a.s.

Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Vše, co se točí kolem pitné a odpadní vody je našim posláním. Dohlížíme na výluky a havárie stejně tak jako plánujeme dlouhodobě dopředu různé opravy, čištění kanalizací a zohledňujeme nepřetržitý provoz zásobárny pitné vody.


Recyklace plastů, plastové regranuláty, kompostéry, ekologie a výkup víček z PET lahví, ochrana výrobních technologií

JELÍNEK - TRADING spol. s r.o.

Recyklace plastů, plastové regranuláty, kompostéry, ekologie a výkup víček z PET lahví, ochrana výrobních technologií

Zlínská společnost JELÍNEK-TRADING je předním českým zpracovatelem plastového odpadu. Převážně se věnuje odborné recyklaci plastů a výrobě plastových regranulátů. Ve skutečnosti je však na tento základ navázána celá řada dalších činností, jako je vstřikování plastů a výroba plastových výrobků, kompostérů, blatníků a mnoha dalších výrobků z plastů. Dále firma organizuje ekologický a environmentální projekt spočívající ve sběru a výkupu víček PET lahví pro školy a neziskové organizace. V neposlední řadě nabízí výrobním a projekčním firmám odborné poradenství a produkty, týkající se ochrany technologií v několika různých hospodářských odvětvích a k zajištění nejvyšší kvality výrobků v rámci řízení jakosti podle norem ISO 9000 a ISO 14000 i podle bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro tyto účely jsou na zakázku navrženy a vyrobeny magnetické separátory nebo detektory kovů MESUTRONIC. Všechny dopravní cesty vyřeší potrubní stavebnicový systém JACOB.


Firemní články
Dodávky tepla a teplé vody Frýdlant, provoz teplovodní plynové kotelny po celý rok 24 hodin

Dodávky tepla a teplé vody Frýdlant, provoz teplovodní plynové kotelny po celý rok 24 hodin

Svým odběratelům z Frýdlantu poskytujeme spolehlivé dodávky tepla a teplé vody, díky teplovodní plynové kotelně po celý rok 24 hodin.