VHS Atelier, s.r.o.
Naše společnost se zabývá projektovou činností v oblasti ekologických a vodohospodářských staveb. Máme velmi moderní PC pracoviště, které je vybaveno licenčními programy pro projektování a zpracování rozpočtu u staveb. Spolupracujeme s projekčními a architektonickými ateliéry a samozřejmě také s odborníky v oboru. Naše zaměstnance se snažíme neustále motivovat a podporovat v profesním růstu. Svou činností a přístupem se snažíme zlepšovat kvalitu životního prostředí. Sledujeme progresivní trendy v oboru a snažíme se je co nejvíce uplatňovat v naší činnosti.

Projektujeme:
-vodní stavby a hospodářství
-vodovody
-splaškové kanalizace
-dešťové kanalizace
-plynovody
-úpravy toků
-skládky odpadu
-zdravotně-technické instalace-vodovody, kanalizace, plynovody – ZTI
-provozní a manipulační řády ad.


Katalog firem:    Projektové práce ve stavebnictví,  
Štítky: projektová činnost, vodohospodářské stavby, projektování vodovodů kanalizací, plynovodů, úpravy toků