RSE Project s.r.o.

CZKBezpečnost silničního provozu

Hlavní činností společnosti RSE Project s.r.o. je řešení bezpečnosti silničního provozu pomocí návrhů, projektů, konzultací, auditů bezpečnosti nebo bezpečnostních inspekcí. Provádíme rozbory nehodových lokalit, kontrolu funkčnosti dopravního značení, zařízení, záchytných systému a ostatního vybavení pozemních komunikací. Dále provádíme odbornou pasportizaci nejen komunikací a dopravních značení, ale i svodidlových systémů a příslušenství komunikací. Oproti běžným nabídkám na trhu nabízíme odborné posouzení stavu uvedených zařízení. Část naší společnosti se zabývá přímo projekční a inženýrskou činností, a to primárně dopravních staveb, dopravního značení, dopravně-inženýrských opatření, rozvoje lokalit, staveb s komunikacemi souvisejícími (zasíťování pozemků, odkanalizování...).

Služby:
- projektování - dopravní stavby, dopravní značení, nové bezpečnostní prvky
- akreditovaná zkušební laboratoř - činností jsou zkušební metody pro měření funkčních parametrů dopravního značení
- bezpečnostní inspekce pozemních komunikací
- audit bezpečnosti pozemních komunikací
- poskytujeme konzultace nebo školení v oblasti bezpečnosti silničního provozu

Naše služby naleznete na ulici Ruská 83/24, Ostrava.


Katalog firem:    

Dopravní značení a světelná signalizace

,

Systémy řízení dopravy

,
Štítky:

projektování, dopravní stavby, značení, inspekce pozemních komunikací, audit, Ostrava