Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

CZKVýzkum kulturního dědictví

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., je vědeckým pracovištěm zaměřeným na základní i aplikovaný výzkum v oboru etnologie a v příbuzných vědeckých disciplínách jako etnografie, folkloristika, sociální a kulturní antropologie. Jeho historie sahá až do roku 1905. V současnosti je Etnologický ústav tvořen pěti badatelskými odděleními a oddělením vědeckých informací. Sídlíme na adrese Na Florenci 1420/3, Praha.

Etnologický ústav:
- základní i aplikovaný vědecký výzkum v oblasti etnologie a v příbuzných vědeckých disciplínách jako etnografie, folkloristika, sociální a kulturní antropologie
- metodologická pomoc při výzkumech
- expertní analýzy
- podíl na výuce oborových specialistů
- přispívá k poznání způsobu života a kultury různých národních, sociálních a etnických skupin a národnostních menšin v českých zemích i v zahraničí
- vydává odborné publikace, časopisy, sborníky, organizuje vědecké konference a semináře
- základní výzkum se zaměřuje na tradiční kulturu duchovní i hmotnou a na problematiku sociálních vztahů v historické perspektivě i v současnosti.

Oddělení:
- paměťových studií
- mobility a migrace
- pro výzkum kulturního dědictví
- ekologické antropologie
- etnomuzikologie a etnochoreologie
- Středisko vědeckých informací.

Knihovna.

Pracoviště Brno:
Veveří 97, tel.: 532 290 265.


Katalog firem:    

Knihovny

,

Výzkum a vývoj

,
Štítky:

Etnologický ústav, základní, aplikovaný vědecký výzkum, etnografie, folkloristika, Praha, Brno