Digitus Mise, z.ú.

CZKVytváříme společenské vztahy

Digitus Mise, z.ú. je poskytovatel sociálních služeb. Společnost vznikla primárně za účelem věnovat se sociálním terénním službám.

Naším přesvědčením je, že nabízet poskytování sociální péče v domácnostech občanů by měla být první nabídkou druhu sociální pomoci, teprve v druhém pořadí pak veškeré nabízené ústavní zařízení, domovy seniorů, penziony, apod., které jsou ovšem v nabídce služeb také naprosto nutné a nezbytné.

Jsme organizací zařazenou do „Sítě poskytovatelů sociálních služeb“ pod Krajským úřadem Středočeského kraje.

Naším cílem je vytvářet občanům takové prostředí, aby v případě sociální nouze – tj. z důvodu svého věku, zdravotního postižení nebo změny zdravotního stavu a potřebují tak pomoc druhé osoby, – mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí.

Služby:
- terénní služby v domácnostech
- ambulantní služby v denním zařízení
- centrum denních služeb
- sociální poradenství.

Sídlo společnosti se nachází na adrese Pražská 904/28, Hořovice.


Katalog firem:    

Psychologické poradenství

,
Štítky:

sociální služby, sociální péče, terénní sociální služby, sociální poradenství