Základní škola, Valdice, okres Jičín
První stupeň základní školy s výukou angličtiny od třetího ročníku

Základní škola ve Valdicích poskytuje kvalitní vzdělání pro děti od první do páté třídy. V současnosti naši školu navštěvuje 73 žáků. Výuka se řídí dle školního vzdělávacího programu „Základní škola, Valdice“, který vytvořili pedagogové naší školy. Velkou pozornost věnuje dětem handicapovaným, dětem s vývojovými poruchami učení, logopedickými a jinými poruchami.


Základní škola, vzdělávání:
- první stupeň základní školy
- anglický jazyk od třetího ročníku
- plavecký výcvik
- digitální učební materiály
- školní družina.


Školní vybavení:
- nastavitelné židličky a lavice
- audiovizuální technika
- počítačové učebny
- knihovna
- interaktivní tabule
- multifunkční hřiště.


Zájmové kroužky:
- hra na flétnu
- sboreček
- výtvarný kroužek
- práce na PC.

V průběhu školního roku děti navštěvují různé kulturní či sportovní akce.


Katalog firem:    

Základní školy

,  
Štítky:

základní škola, Valdice, okres Jičín