Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř
Základní škola speciální a Praktická škola

Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř se věnuje vzdělávání žáků se středním a těžkým mentálním či kombinovaným postižením. Naším posláním je rozvíjení duševních i tělesných schopností dětí a dosažení socializace v praktickém životě.
Základní škola poskytuje výuku pro děti s vadami řeči, zraku a specifickými poruchami učení nebo chování. Praktická škola nabízí střední vzdělání žákům se zdravotním postižením, s těžkým stupněm mentálního postižení nebo s diagnózou autismu.

Základní škola speciální (ZŠS), služby:
- žáci jsou zařazeni do školních vzdělávacích programů dle stupně mentálního postižení
- Přípravný stupeň (příprava na vzdělávání)
- Základní škola speciální (pro děti se středně těžkým mentálním postižením, s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami).

Praktická škola (PŠ), služby:
- Praktická škola jednoletá (určena pro žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem).

Dětský domov (DD), služby:
- náplní je výchova, vzdělávání, socializace a příprava dítěte na možnost vést, pokud to jeho zdravotní omezení dovolí, co nejsamostatnější život
- zájmové aktivity a využívání volného času dětí.

Školní kuchyň a jídelna, služby:
- stravování dětí a žáků.

Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř sídlí na adrese Palackého 142, Jaroměř - Jakubské Předměstí.


Katalog firem:    

Dětské domovy

,  

Základní školy

,  
Štítky:

základní škola speciální, dětský domov, Jaroměr, praktická škola, jídelna, PŠ, ZŠS, DD