Základní škola a mateřská škola Sněžné, příspěvková organizace

CZKZákladní škola a mateřská škola Sněžné

Základní škola Sněžné poskytuje svým žákům kvalitní vzdělání od první až do deváté třídy. Děti jsou vzdělávány dle programu Děti Vysočiny, který preferuje výuku anglického jazyka od prvního ročníku, zaměřuje se na ekologii a poznávání našeho regionu. Dále podporujeme ekologickou výchovu a zároveň jsme členem sítě škol podporujících zdraví.

Základní škola, ZŠ:
- komplexní základní vzdělání pro 1. a 2. stupeň
- vzdělávací program Děti Vysočiny
- výuka anglického jazyka od prvního ročníku
- projekt M.R.K.E.V (podpora ekologické výchovy)
- tělocvična
- školní družina
- školní jídelna - tel.: 566 664 431, 566 664 432
- školní poradenské pracoviště.

Zájmové kroužky:
- taneční kroužek, angličtina pro předškoláky, anglický dramatický kr., míčové hry, čtenářský klub, doučování M, ČJ, ANJ......a další.

Mateřská škola, školka, MŠ:
- předškolní vzdělávání
- dvojtřídní mateřská škola s celodenním provozem od 6.30 do 16.00 hodin
- školní zahrada.
Tel.: 566 664430.


Katalog firem:    

Mateřské školy

,  

Základní školy

,  
Štítky:

základní, mateřská škola, školka, Sněžné, výuka jazyka, družina, jídelna, kroužky, zahrada