Základní škola a Mateřská škola pod Budčí, Zákolany, přísp.org.

CZKZákladní a mateřská škola

Základní devítiletá škola pod Budčí s přidruženou mateřskou školou sídlí v obci Zákolany, na adrese Zákolany 50. Jsme škola s otevřenou atmosférou, kdy nabízíme bezpečné, rovnocenné a respektující prostředí pro každého žáka. Snažíme se děti zaujmout atraktivní výukou, motivovat je k osobnostnímu rozvoji a úspěchům v učení.Současně klademe důraz na samostatnost žáků, jejich sebevědomí, schopnost spolupráce se spolužáky. Akcentujeme zde nový pohled na význam učení – propojení témat a obsahu učiva s praktickým životem. Pedagogický přístup je zde založen na akceptaci rozdílnosti žáků v edukačním procesu a respektuje, že každé dítě může v průběhu školní docházky, byť dočasně a krátkodobě, pociťovat potřebu individuální podpory nebo mít speciální vzdělávací potřeby.

Základní škola, ZŠ:
- devítiletá základní škola
- školní družina
- školní jídelna.

Kroužky
- angličtina
- němčina
- florbal
- kytara
- flétna
- judo
- taneční kroužek - latinsko-americké a standardní tance
- splňujeme požadavky na projekt "Zdravá škola"

Mateřská škola, MŠ:
- školní vzdělávací program "Škola pro všechny"
- kroužek angličtiny
- plavecký výcvik
- individuální přístup
- efektivní komunikace
- možnost svobodné volby
- vlastní iniciativa dítěte
- kooperace učitel - dítě, dítě - dítě
- věková přiměřenost úkolů
- aktivní účast dítěte
- hodně sportovních aktivit a pobytu na čerstvém vzduchu.

Jsme komunitní školou a školou multikulturně přátelskou.


Katalog firem:    

Mateřské školy

,  

Základní školy

,  
Štítky:

mateřská, základní, škola, družina, jídelna, kroužky, angličtina, florbal, Zákolany, pod Budčí