Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Sídlo ústavu Na Mazance v Praze 8

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR rozvíjí badatelskou činnost ve fyzikální chemii a chemické fyzice se zaměřením na vztahy mezi strukturou a reaktivitou látek. Soustřeďuje se zejména na teoretický a experimentální výzkum chemických a fyzikálně-chemických dějů na atomární a molekulární úrovni. Výzkum v ústavu probíhá v rámci dvanácti oddělení a dvou center. Sídlíme na adrese Dolejškova 2155/3, Praha 8.

Ústav fyzikální chemie:
- badatelská činnost ve fyzikální chemii a chemické fyzice
- teoretický a experimentální výzkum
- základní výzkum fyzikální chemie včetně elektrochemie, analytické chemie a chemické fyziky.

Oddělení:
- teoretické chemie
- spektroskopie
- biofyzikální chemie
- struktury a dynamiky v katalýze
- molekulární elektrochemie a katalýzy
- elektrochemických materiálů
- chemie iontů v plynné fázi
- nízko-dimenzionálních systémů
- dynamiky molekul a klastrů
- výpočetní chemie
- oddělení nanokatalýzy.


Katalog firem:    

Výzkum a vývoj

,  
Štítky:

ústav fyzikální chemie, výzkum, badatelská, Praha, teoretické chemie, spektroskopie, biofyzikální