Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o.

CZKJsme školou s dlouholetou tradicí, která je velkým zdrojem potenciálu. Naším cílem je dál se zlepšovat a nabízet studentům kvalitní vzdělání s dostatkem příležitostí k rozvoji jejich dovedností tak, aby se bez problémů uplatnili v budoucím životě.

Našim studentům nabízíme možnost věnovat se studiu učebních oborů, ale také oborů s maturitou.

Ambicí školy je nabízet obory, jejichž absolventi budou dobře uplatnitelní na trhu práce. V současné době tak nabízíme tři obory.

Obor Gastronomie je čtyřletý studijní obor s maturitou. Absolvent je připraven pro výkon technologických činností v odvětvích společného stravování a všech zařízeních, které tyto služby poskytují a současně má základní předpoklady pro vykonávání podnikatelských aktivit v oboru.

Obor Kuchař - číšník je tříletý učební obor. Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru i je připraven na soukromé podnikání v pohostinství.

Obor Truhlář je tříletý učební obor. Absolventi nacházejí uplatnění v praxi nejen ve stavebně truhlářské výrobě, ale po krátkém zapracování se mohou uplatnit v pilařském, tesařském, nábytkářském nebo jiném dřevařském oboru.

Dále mohou zájemci využít studia dvouletých nástavbových oborů Podnikání a Gastronomie (denní i dálkové) zakončené maturitní zkouškou, které jsou pro všechny absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem.


Střední škola podnikatelská předává během čtyřletého studia žákům ucelené vědomosti v oblasti ekonomiky, účetnictví, financování a managementu. Žáci si mohou vybrat z oborů Informační technologie, Marketing a reklama a také Cestovní ruch.

Absolventi čtyřletého prezenčního studia nacházejí uplatnění na různých pracovních pozicích.

Dále nabízím dvouleté nástavbové studium zakončené maturitou v oborech Provozní technika, Podnikání a gastronomie.


Katalog firem:    

Střední školy a odborná učiliště

,