Integrační centrum Zahrada v Praze 3


Integrační centrum Zahrada v Praze 3 je denní stacionář, který se věnuje dětem s kombinovaným postižením. Zaměřujeme se na poskytování kvalitních sociálních služeb pro děti od šesti let, které trpí závažným mentální nebo pohybovým postižením. Dětem nabízíme individuální pedagogickou i rehabilitační péči. Pomáháme také rodinám, které pečují o handicapované děti, jedná se o pomoc v podobě asistentů či terapeutické skupiny.

Integrační centrum Zahrada, služby:
- denní stacionář pro děti s kombinovanými vadami
- rehabilitační péče
- vzdělávání a výchova klientů
- pečovatelská a nezbytná zdravotní péče
- ošetřovatelská činnost
- integrace klietů
- sociální poradenství
- podpora a péče pro rodinné příslušníky.

Klietům poskytujeme tyto služby:
- rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie, hipoterapie, canisterapie, muzikoterapie, zooterapie, ...
- výtvarná a pracovní výchova.

Naší snahou je rozvíjet u dětí dovednosti formou skupinových aktivit, tak aby získali pocit sounáležitosti se svými nejbližšími.
Integrační centrum Zahrada v Praze 3 sídlí na adrese U zásobní zahrady 2445/8, Praha 3 - Žižkov.

Jsme denní stacionář poskytující ucelený komplex služeb

Jsme denní stacionář poskytující ucelený komplex služeb

Věnujeme se dětem s kombinovaným postižením

Věnujeme se dětem s kombinovaným postižením

Naši klientelu tvoří děti ve věku od 3 do 19 let

Naši klientelu tvoří děti ve věku od 3 do 19 let

Naše služby zahrnují bazální servis, fyzioterapii i pedagogickou péči

Naše služby zahrnují bazální servis, fyzioterapii i pedagogickou péči

Štítky:

rehabilitace, fyzioterapie, denní stacionář, Praha, sociální poradenství, péče o hendikepované děti

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Denní stacionář pro postižené děti Praha, rehabilitační péče, ošetřovatelská činnost, vzdělávání

Denní stacionář pro postižené děti Praha, rehabilitační péče, ošetřovatelská činnost, vzdělávání
Denní stacionář pro postižené děti v Praze poskytuje komfortní pečovatelský servis a nezbytnou zdravotní péči.

Denní stacionář pro děti s kombinovaným postižením, pedagogická i rehabilitační péče

Denní stacionář pro děti s kombinovaným postižením, pedagogická i rehabilitační péče
Komplexní péči o děti s mentálním a pohybovým postižením zajišťuje Integrační centrum Zahrada v Praze 3 Žižkov. Usilujeme o maximální rozvoj postižených dětí po stránce sociální i osobnostní.
POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Integrační centrum Zahrada v Praze 3
WEBOVÁ STRÁNKA
Integrační centrum Zahrada v Praze 3
www.iczahrada.cz
Adresa

Adresa

U zásobní zahrady 2445/8
Praha 3 - Žižkov 130 00

info@iczahrada.cz
+420 222 584 841


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha