Obec Malenovice

CZKObec Malenovice

Obecní úřad.
Malenovice jsou obcí, ležící pod Lysou horou v Beskydech. V současnosti jsou výchozím místem pro výšlapy na Lysou horu a jinou horskou turistiku a střediskem zimních sportů.
Vznik obce se datuje v letech 1611 - 1617.
Rozloha obce je 13 km2, počet obyvatel 607. Území se vyznačuje bohatě členitým terénem Beskyd s převýšením 900 metrů (mezi 425 m n.m. v údolí Satiny u Nové Vsi a 1 323 m.n. m. - vrchol Lysé hory). Převážná část území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy.V katastru se nachází významné chráněné přírodní výtvory, významné krajinné prvky a rozmanitá fauna a flóra. Centrum obce se soustředěnější zástavbou rodinnými domky a občanskou vybaveností je v severovýchodní části obce. Dominantu tvoří kostel sv. Ignáce z Loyoly na Borové. Ostatní zástavba má rekreační charakter.

V katastru obce je více než 300 soukromých chat, soustředěných do údolí potoků Satiny a Sibudova, na Hradové a na Staškově jsou chalupy lidové architektury.
Dopravní dostupnost je autobusem z Frýdlantu nad Ostravicí. V obci jsou velmi dobré stravovací a ubytovací možnosti.


Katalog firem:    

Krajské, městské a obecní úřady

,