Ministerstvo životního prostředí

CZKOchrana vodních zdrojů a ochrana jakosti podzemních a povrchových vod

Ministerstvo životního prostředí je ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí. Vytváříme legislativu v oblasti ochrany životního prostředí. Dbáme na její dodržování. Poskytujeme dotace, vzděláváme, jsme tu pro vás. K zabezpečení a kontrolní činnosti vlády České republiky koordinujeme ve věcech životního prostředí postup všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy České republiky.

Ministerstvo životního prostředí - ústřední orgán státní správy pro:
- ochranu přirozené akumulace vod
- ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod
- ochranu ovzduší
- ochranu přírody a krajiny
- ochranu zemědělského půdního fondu
- výkon státní geologické služby
- ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod
- geologické práce a ekologický dohled nad těžbou
- odpadové hospodářství
- posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu
- myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích
- státní ekologickou politiku.

Ministerstvo životního prostředí sídlí na adrese Vršovická 1442/65, Praha 10 - Vršovice.


Katalog firem:    

Ministerstva

,  
Štítky:

ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí, Praha