Ministerstvo životního prostředí


Ministerstvo životního prostředí je ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí. Vytváříme legislativu v oblasti ochrany životního prostředí. Dbáme na její dodržování. Poskytujeme dotace, vzděláváme, jsme tu pro vás. K zabezpečení a kontrolní činnosti vlády České republiky koordinujeme ve věcech životního prostředí postup všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy České republiky.

Ministerstvo životního prostředí - ústřední orgán státní správy pro:
- ochranu přirozené akumulace vod
- ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod
- ochranu ovzduší
- ochranu přírody a krajiny
- ochranu zemědělského půdního fondu
- výkon státní geologické služby
- ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod
- geologické práce a ekologický dohled nad těžbou
- odpadové hospodářství
- posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu
- myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích
- státní ekologickou politiku.

Ministerstvo životního prostředí sídlí na adrese Vršovická 1442/65, Praha 10 - Vršovice.

Katalog firem:

Ministerstva

,

Štítky:

ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí, Praha

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Ochrana životního prostředí - Ministerstvo životního prostředí

Ochrana životního prostředí - Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí je ústřední státní orgán, který se zabývá ochranou životního prostředí.

Ústřední orgán státní správy České republiky pro oblast životního prostředí

Ústřední orgán státní správy České republiky pro oblast životního prostředí
Státní orgán Ministerstvo životního prostředí, ochrana přírody, klimatické změny, voda v krajině, dotace související s životním prostředím, legislativní předpisy a normy, právní záležitosti.
POBOČKY
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Ministerstvo životního prostředí
WEBOVÁ STRÁNKA
Ministerstvo životního prostředí
www.mzp.cz
Adresa

Adresa

Vršovická 1442/65
Praha 10 - Vršovice 100 00

info@mzp.cz
+420 267 121 111


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha