Osteologie, osteologická ambulance - diagnostika, léčba osteoporózy

Mediekos Ambulance, s.r.o.

Osteologie, osteologická ambulance - diagnostika, léčba osteoporózy

Mediekos Ambulance, s.r.o.
Mammární ambulance - vyšetření a léčba onemocnění prsu, Zlínský kraj

Specializovaná ambulance pro obor mamologie je součástí zdravotnického zařízení Mediekos Ambulance, s.r.o. ve Zlíně. V mammární ambulanci se věnujeme komplexnímu vyšetření prsou s cílem zachytit včas možná nádorová onemocnění a zahájit vhodnou účinnou léčbu.

Komplexní péče o pacientky s onemocněním prsu Mediekos Ambulance, s.r.o. Zlín

Preventivní vyšetření prsou, komplexní péče o pacientky s onemocněním prsu

Odborní lékaři mammární ambulance poskytují pacientkám jak preventivní vyšetření prsou, tak komplexní péči při vzniklých problémech, jako jsou například krvavý výtok z bradavky, zčervenání kůže prsu, změny na kůži bradavky, náhlé vtažení bradavky dovnitř, vtažení kůže prsu a její ztluštění či hmatný útvar v prsu a podpaží.

Mammární ambulance pro nemoci prsou


Poradenská a konzultační péče v mammární ambulanci, vyšetření a léčba gynekomastie

Kromě mamografického a ultrazvukového vyšetření prsou nabízíme poradenskou a konzultační péči včetně vyšetření a indikace léčby onemocnění mužského prsu – gynekomastie. Preventivní péče a včasný záchyt karcinomu prsu patří ke stěžejním cílům mammární ambulance našeho zdravotnického zařízení.


Vysoce odborná péče o ženy s rizikovou anamnézou, efektivní léčba nemoci prsou

Ve specializované mammární ambulanci poskytujeme vysoce odbornou péči ženám s rizikovou osobní nebo rodinnou anamnézou týkající se nádorového onemocnění prsou, stejně tak pomáháme při bolestivosti prsou i v případě problémů při kojení apod.Mammární ambulance

Mammární ambulance

Mammární ambulance - vyšetření a léčba onemocnění prsu, Zlínský kraj

Osteologie

Osteologie

Komplexní osteologická péče o děti a dospělé, prevence a léčba osteoporózy

Rehabilitace

Rehabilitace

Ambulantní rehabilitační péče pro děti i dospělé, preventivní rehabilitace Zlín