Garnets Consulting a.s.
Inženýrské poradenství

Inženýrská společnost Garnets Consulting a.s. poskytuje služby v mnoha oblastech inženýrského poradenství a projektového managementu se zaměřením na oblast dopravy, vodního hospodářství, stavebnictví, alternativních zdrojů energie i životního prostředí. Sídlíme v Teplicích a naši kancelář najdete také v Praze.

Naše činnost, služby:
- inženýrská činnost, inženýring staveb
- projektový management
- projekce, příprava stavby
- autorský dozor
- zpracování provozních řádů
- zajištění územněsprávních podkladů
- správce stavby, technický dozor investora (FIDIC inženýr)
- koordinátor BOZP na staveništi
- poradenství v oblasti dotací, státní podpory.

Působíme v těchto oblastech:
- vodohospodářské stavby
- dopravní stavby
- pozemní stavby
- protipovodňová opatření
- sanace, staré ekologické zátěže
- alternativní zdroje energie (bioplyn, fotovoltaika, energetické plodiny...).

Patříme mezi přední společnost v oboru. Přehled námi realizovaných zakázek si můžete prohlédnout na našich webových stránkách.

Kancelář Praha:
- Táborská 940/31, Prah 4
- tel.: 241 740 344
- fax: 261 102 428


Katalog firem:    

Projektové práce ve stavebnictví

,  

Projektové řízení

,  

Stavební dozor

,  
Štítky:

inženýring staveb, projektový management, inženýrské poradenství, koordinátor BOZP na staveništi