Geodrilling, s.r.o.

CZKGeologický průzkum

Společnost Geodrilling, s r.o. byla založena v roce 2007. Je tvořena odborníky zabývající se inženýrskou geologií, hydrogeologií a vrtnými pracemi. Hlavní činností firmy je inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum a geotechnika. S touto činností jsou spojené další práce, které provádíme. Především se jedná o radonový průzkum, pedologický průzkum a hydrogeologické posudky pro zasakování dešťových a předčištěných vod z domovních ČOV. Také zajišťujeme veškeré vrtné práce a vrtání studní. Vrtané studny provádíme jako ucelené dodávky včetně vyhledání pramene, projektové dokumentace, realizace vrtu, čerpací zkoušky, dokončovacích prací.

Služby:
- inženýrská geologie (zkoumá přírodní i antropogenní geologické procesy v podloží)
- hydrogeologie (podzemní vody)
- geotechnika (průzkum vlastností zeminového a horninového prostředí)
- geotechnický monitoring (kontrolní sledování horninového prostředí v čase)
- vrtné práce (zjištění skladby geologického prostředí pro geologický a hydrogeologický průzkum)
- vrtané studny, vrty pro inklinometrii, vrty pro ověření stavu a hloubky základů
- polní zkoušky a měření
- laboratorní rozbory
- rozbor vod

Naše služby si můžete objednat na adrese Radlická 2485/103, Praha 5 - Smíchov.


Katalog firem:    

Geodetické a geologické služby

,

Studnařské práce

,
Štítky:

inženýrská geologie, hydrogeologie, vrtné práce, geotechnický monitoring. vrtané studny, Praha 5