Laserové povrchové kalení v moderní laserové kalírně, kalení strojírenských dílů

Moderní laserová kalírna Laskal strojírenské společnosti Kovomont Přerov provádí laserové povrchové kalení nástrojové oceli, oceli k zušlechťování, konstrukční oceli. Laserovým kalením opracováváme tvarově složité formy, ložisková pouzdra, ohýbací a střižné nástroje, ozubená kola či turbínové lopatky.

Laserobé robotické kalení - Kovomont Přerov - spol. s r.o.

Typy ocelí vhodných k laserovému kalení – ocel konstrukční, nástrojová, k zušlechtění

Naše laserová kalírna pracuje na dvě směny, a proto jsme schopni realizovat povrchové kalení součástí a strojírenských dílů na počkání nebo zaslané díly posíláme ihned po zakalení zpět zákazníkovi. K laserovému kalení je vhodná ocel k zušlechťování, nástrojová ocel zpracovaná za tepla i za studena, nástrojová ocel pro výrobu forem, konstrukční ocel.

Laserové kalení konstrukčních a nástrojových ocelí


Výhody povrchového laserového kalení – ekologický, rychlý a efektivní proces

K výhodám laserového kalení patří nízká teplotní deformace, on-line řízení procesní teploty, lokální kalení v přesně určeném místě při zachování houževnatosti neovlivněného materiálu. Laserovým kalením nevznikají povrchové trhliny, dochází k nízké oxidaci povrchu. Strojírenské díly není třeba po kalení dále opracovávat. Laserové kalení je ekologické, energeticky účinné, efektivní při zachování vysoké procesní rychlosti.

Laserové povrchové kalení s mnoha výhodami


Využití laserového kalení k tvarování strojírenských součástí – kroužky, ozubená kola, formy

Laserového kalení používáme zejména pro výrobu ozubených kol v menších sériích, turbínových lopatek, pístních kroužků, tvarově složitých lisovacích a litých forem, ložiskových pouzder, střižných a ohýbacích nástrojů. Laserové kalení lze aplikovat na hotových součástkách bez následného opracování.

Tvarování strojírenských součástí laserovým kalením


PODSTRÁNKY

Laserové kalení

Laserové kalení
Laserové povrchové kalení v moderní laserové kalírně, kalení strojírenských dílů

Strojírenská výroba

Strojírenská výroba
Strojírenská výroba, zakázkové obrábění strojních dílů a součástí Přerov, Oloumouc, Zlín

Pružné spojky

Pružné spojky
Pružné spojky BKN, VPS a PERIFLEX pro spojování dvou nesouosých hřídelí
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Kovomont Přerov - spol. s r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
Kovomont Přerov - spol. s r.o.
www.kovomontprerov.cz
Adresa

Adresa

Olomoucká 42/38
Přerov-Předmostí 751 24

info@kovomontprerov.cz
+420 581 211 322


Najdete nás také zde:

ARES
captcha